Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 09 10

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje akimirkos

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.

Šiais metais minime 100-ąsias šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II metines. Vienas didžiausių pasaulio autoritetų niekada neslėpė prielankumo Lietuvai ir jos Laisvės bylai. Lietuvai Šventasis Tėvas svarbus ir tuo, kad buvo pirmasis popiežius, 1993 m. aplankęs Lietuvą. Jo kelių dienų vizitas neseniai nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą, sustiprino tautos dvasią ir vienybės jausmą.

Prisimindamas istorinį vizitą, Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu pristato specialią virtualią parodą „Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant“.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.
Stovi grupė dvasininkų.
Jonas Paulius II Lietuvoje. Popiežiaus kairėje – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, dešinėje – Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Angelo Sodano. Už jų – kardinolas Vincentas Sladkevičius. Larisos Dmuchovskajos / LCVA nuotrauka
Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.
Žmonės laukia popiežiaus prie Vilniaus katedros. Larisos Dmuchovskajos / LCVA nuotrauka
Popiežius susitikime su dvasininkais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.
Popiežius Antakalnio kapinėse lanko Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus. Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.
Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.
Šv. Mišios Vingio parke. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.
Žmonės sveikina popiežių Joną Paulių II Vingio parke. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka
Žmonės sveikina į Vilnių atvykusį Joną Paulių II. Larisos Dmuchovskajos / LCVA nuotrauka.
Larisos Dmuchovskajos / LCVA nuotrauka.
Žmonės sutinka popiežių Kauno Santakos parke. 1993 m. rugsėjo 6 d. Jono Staselio / LCVA nuotrauka.
Kauno Santakos parke. Raimundo Šuikos / LCVA nuotrauka
Popiežiaus susitikimas su jaunimu Kauno Dariaus ir Girėno sporto centro stadione. Raimundo Šuikos / LCVA nuotrauka
Popiežius sveikinasi su žmonėmis prie Kryžių kalno. Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d. Larisos Dmuchovskajos / LCVA nuotrauka.
Popiežius lanko Kryžių kalną. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka.

1992 m. pabaigoje Šventasis Sostas patvirtino popiežiaus apsilankymą trijose Baltijos šalyse. Popiežius Jonas Paulius II vizitą pradėjo pirmiausia apsilankydamas Lietuvoje. Jo lėktuvas Vilniuje nusileido 1993 m. rugsėjo 4 d. 15 valandą. Vos išlipęs iš lėktuvo Šventasis Tėvas pabučiavo Lietuvos žemę ir pasakė sveikinimo kalbą: „Brangūs broliai ir seserys. Nepaprastai jaudindamasis ką tik pabučiavau Lietuvos žemę. Dėkojau Dievui už man duotą malonę atvykti pas jus. Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę.“ Iš oro uosto popiežius važiavo į Vilniaus arkikatedrą baziliką, kur įvyko jo susitikimas su Lietuvos kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais. Paskui popiežius važiavo į Seimo rūmus, o dieną užbaigė Aušros Vartų koplyčioje, kur sukalbėjo rožinio maldą, per Vatikano radiją transliuojamą gyvai visam pasauliui.

Kitą dieną popiežius Jonas Paulius II pradėjo Antakalnio kapinėse. Jose jis aplankė Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus. Tą pačią rugsėjo 5 d. aukojo šv. Mišias Vilniaus Vingio parke. Į minią popiežius kreipėsi lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbomis. Po mišių Jonas Paulius II Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje susitiko su kultūros ir mokslo darbuotojais, po to Šventosios Dvasios bažnyčioje – su Lietuvos lenkų bendruomenės nariais.

Rugsėjo 6 d. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Kaune. Santakos parke popiežius aukojo šv. Mišias, apsilankė Kauno arkikatedroje bazilikoje, vakare susitiko su jaunimu Dariaus ir Girėno sporto centro stadione. Rugsėjo 7-ą, paskutinę savo vizito Lietuvoje dieną, popiežius aukojo šv. Mišias Kryžių kalne. Pamoksle jis akcentavo kryžiaus simboliką, lygino sovietų režimo persekiojimus patyrusių lietuvių likimus su nukryžiuoto Kristaus likimu, padėkojo už pastatytą kryžių po pasikėsinimo į jį 1981 m. Šią dieną popiežius taip pat aplankė Šiluvą.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo informacija

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.