2021 09 07

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondas mini savo veiklos dešimtmetį

Kryžiaus namai. Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos nuotrauka

Rugsėjo 6 d. Vilniuje, Šv. Kryžiaus namuose, vyko Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo veiklos dešimtmečio minėjimas. Renginio metu invokaciją sakė J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, aidėjo šventiniai sveikinimai, buvo pagerbti į amžinybę iškeliavę fondo nariai. Apžvelgtas veiklos dešimtmetis bei aptartos tolesnės veiklos perspektyvos.

Juozo Giedraičio vardo fondas įkurtas 2011 m. siekiant įamžinti ilgamečio Tautos fondo vadovo Juozo Giedraičio nuopelnus Lietuvai, Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (VLIK‘ui) bei Tautos fondui.

Juozas Giedraitis. Wikipedia.org nuotrauka

Juozas Giedraitis (1910–2008) – Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. 1938 Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigė teisės studijas. 1937–1940 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos tyrimų laboratorijoje ir Ginklavimo valdyboje, 1940–1944 – pramonės įmonėse, vėliau teisėju, advokatu Kaune.

1944 pasitraukė į Vokietiją, karo pabėgėlių stovyklose dirbo vadovaujamą darbą. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Hartforde. Iki 1961 dirbo fabrike Royal, rašomosioms mašinėlėms parengė lietuvių raidyną ir įkūrė jų prekybos bendrovę Sparta. J. Giedraitis priklausė Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (nuo 1970 m. – Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas taryboje), Tautos fondui (1978–1991 m. valdybos, 1993–2000 m. tarybos, vėliau garbės pirmininkas). Jo iniciatyva Tautos fondas nuo 1992 remia Pietryčių Lietuvos ir Baltarusijos lietuvių mokyklas. 2001 m. už veiklą ir nuopelnus apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Šio fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvos kaime gyvenančių pavyzdingų moksleivių mokymuisi katalikiškose mokyklose ir gimnazijose.

Fondo steigėjai – vyskupas Paulius Baltakis, Jurgis Valaitis, Pranas Povilaitis, Algis Vedeckas, Jonas Vainius.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Parengta pagal www.apzvalga.eu bei www.vle.lt