2021 10 25

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimo renginiai Kretingoje

J. Pabrėžos garbei tarpukariu sodintų medžių skverelis ir J. Pabrėžos paminklas Kretingoje po Vilniaus g. rekonstrukcijos. Jolantos Klietkutės nuotrauka

2021-ieji – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Kviečiame į renginius Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, skirtus mokslininkui, botanikui, pedagogui, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyviui, žemaičių raštijos veikėjui, mokslo terminų kūrėjui, bibliofilui, kunigui pranciškonui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti.

2021 m. spalio 30 d.

17.00 val.

Šventinis minėjimas

Dalyvauja viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos, Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniai, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos kantičkininkai (vadovas V. Budreckis), S. Šiaučiulis, džiazo pianistas, pedagogas.

17.30 val.

Atminimo lentos atidengimas ir šventinimas

Dalyvauja J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius

18.00 val.

Šv. Mišios

Dalyvauja J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM.

19.00 val.

Procesija su žvakėmis, fakelais į Kretingos senąsias kapines prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo koplyčios

Vėlinių išvakarėse, įsiviešpataujant susikaupimui, ramybei ir tylai, atminimo žvakeles kviečiame uždegti kartu. Renginį veda diak. Nerijus Čapas OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Organizatoriai maloniai prašo saugoti save ir kitus: dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes bei laikytis saugių atstumų.

Organizatorių informacija

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu