Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 12

Saulena Žiugždaitė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

6 min.

Ką apsaugo, o ko netenka Bažnyčia nutylėdama savo narių nusikaltimus

Choristai klausosi popiežiaus Pranciškaus kalbos, kurioje prašoma atleisti už dvasininkų smurtą prieš vaikus Knock šventovėje Mayo mieste, Airijoje. Popiežius lankėsi Airijoje 2018 m. rugpjūčio 25 ir 26 d., dalyvaudamas 2018 m. Pasauliniame šeimų susitikime (WMOF). EPA-EFE nuotrauka

Prieš beveik trejetą metų pasaulyje ir Lietuvoje gerai žinoma katalikiška bendruomenė paskelbė apie sunkius įtarimus savo steigėjui. Vėliau atliktas nuodugnus tyrimas atskleidė painius ir sudėtingus asmeninius ryšius, nepakankamą institucijų budrumą, liguistą dvasingumą, anot tyrėjų, tikrą „nuodingą branduolį“, sugebėjusį ilgą laiką slapta veikti, prisidengus erotizuotu misticizmu, lytiškai išnaudoti sau pavaldžius suaugusiuosius.

Prancūzijoje atliktas tyrimas, be abejo, supurtė visą bendruomenę, paliesdamas pačias jos tapatybės šaknis, juk apnuogino paties steigėjo kaltes. Tačiau viešumas nekelia pavojaus bendruomenei išlikti. Tuo įsitikinusi tiek pati organizacija, tiek kompetentinga tyrėjų komisija, kurios sudėtyje – psichiatrai, teologai, istorikai, sociologai.

Komisijos įsitikinimu, piktnaudžiavimų paviešinimas yra esminė sąlyga jiems išnykti. Viešai paskelbti tyrimo rezultatai, pateikti solidūs duomenys, patikrinti faktai padeda geriau suprasti aptariamus įvykius, o drauge atskirti pelus nuo grūdų, tai yra konstatuoti, kiek daug gero nuveikė organizacijos nariai, nepaisant visko.

Ant kortos  popiežiaus ir Bažnyčios autoritetas

„Dvasininkų seksualinė prievarta prieš nepilnamečius ir netinkamas Bažnyčios vadovų atsakas yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria mūsų laikų Bažnyčia“, – šiais dramatiškais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narius, gegužės pradžioje susirinkusius į plenarinį suvažiavimą. „Karai, badas ir abejingumas kitų žmonių kančioms yra baisi mūsų pasaulio tikrovė ir šaukiasi dangaus. Tačiau seksualinio išnaudojimo krizė Bažnyčiai yra ypač sunki, nes ji pakerta jos gebėjimą iki galo priimti ir liudyti išlaisvinantį Dievo buvimą. Nesugebėjimas tinkamai veikti, kad šis blogis būtų sustabdytas, ir ateiti į pagalbą jo aukoms subjaurojo patį mūsų Dievo meilės liudijimą“, – pabrėžė popiežius.

Gal kai kas jau pavargo, kitiems tema jau nusibodo, tačiau dar ne laikas archyvuoti šią bylą. Pranciškus konstatuoja, kad situacija yra išties prasta, nors dėta daug pastangų ir dirbta kelis dešimtmečius. Sunku suprasti, kodėl Bažnyčios nariai vis dar iki galo neįsisąmonino tragedijos ir jos padarinių masto.

Popiežius Benediktas XVI 2008 m. liepos 19 d. per Mišias Sidnėjaus Šv. Marijos katedroje (Australijoje), kur lankėsi dalyvaudamas Pasaulio jaunimo dienose. Mišių metu Benediktas XVI atsiprašė už Katalikų Bažnyčios narių vykdytą seksualinį išnaudojimą. EPA nuotrauka
Kaip skelbia žiniasklaida, britų biologas, filosofas ir knygų autorius Richardas Dawkinsas (nuotraukoje) ir Christopheris Hitchensas, du žymiausi ateistų intelektualai pasaulyje, ieško būdų nuteisti popiežių Benediktą XVI už nusikaltimus žmoniškumui. Teigiama, kad mokslininkai bendradarbiavo su britų teisininkais, siekdami išsiaiškinti, ar 2010 m. rugsėjo mėn. vizito Jungtinėje Karalystėje metu popiežius galėtų būti suimtas už eventualų seksualinės prievartos Katalikų Bažnyčioje dangstymą. EPA nuotrauka

Dėl Katalikų Bažnyčios negebėjimo suvaldyti piktnaudžiavimo skandalo teisiniu ir instituciniu požiūriu prarandama viltis, kad nauji įstatymai sukurs teisingą bausmių ir prevencijos sistemą, padėsiančią atkurti mūsų žmogiškąjį bendrabūvį, apgailestauja italų kilmės JAV Bažnyčios istorikas ir publicistas Massimo Faggioli: „Popiežiaus institucija moka kainą už savo istorinę atsakomybę griaunant tą viltį, ir tai turi toli siekiančių pasekmių.“

Publicisto vertinimu, piktnaudžiavimo krizė sukėlė sunkiai įveikiamą nusivylimą (jei ne panieką ar įniršį) magisteriumo bandymu perteikti teigiamą žinią seksualumo tema. Pasak jo, katalikybei – ir popiežiams – prireiks gero šimtmečio, kol vėl galės autoritetingai pasisakyti ne vienu svarbiu klausimu. Seksualinės prievartos krizę autorius prilygina tokioms epochinėms kataklizmoms kaip popiežiaus valstybės žlugimas XIX amžiuje. Susigyventi su nauja situacija tuomet prireikė dešimtmečių – svarbių reformų, atvedusių iki Vatikano II susirinkimo (1962–1965). Prireiks dešimtmečių ir šiai krizei išspręsti.

Pranciškaus receptas

Ar Pranciškui pavyks pristabdyti smunkantį Bažnyčios autoritetą? Pradėti esmingus institucinius pokyčius? „Mišių gailesčio akte prašome atleidimo ne tik už padarytas skriaudas, bet ir už nepadarytą gėrį“, – sakė popiežius Nepilnamečių apsaugos komisijos nariams. Pasak jo, aplaidumo nuodėmės yra labai tikros ir žeidžia bendruomenę ne mažiau, o gal ir daugiau nei kitos.

Išties šiandien Bažnyčia bent jau nebetyli. 2011 m. Tikėjimo mokymo kongregacijos gaires, kaip reaguoti į seksualinio išnaudojimo atvejus bažnytinėje aplinkoje, 2019-aisiais papildė solidesnis, nors tik ad experimentum motu proprio „Vos Estis Lux Mundi“.

Beveik po ketverių bandomųjų metų popiežius Pranciškus paskelbė atnaujintą normų, skirtų užkirsti kelią nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinei prievartai ir su ja kovoti, redakciją. Kovo 25-ąją paskelbta naujoji įstatymo redakcija, įsigaliojusi balandžio 30 d., pateikia ne vieną pakeitimą. Pavyzdžiui, patikslinama aukos apibrėžtis: 1 § kalbama apie nusikaltimą „Dekalogo šeštam įsakymui, įvykdytą su nepilnamečiu arba asmeniu, kuris nuolat netobulai naudojasi protu, arba su pažeidžiamu suaugusiuoju“.

Anksčiau buvo teigiama, kad pranešusiam asmeniui negali būti taikoma tylėjimo pareiga, dabar papildoma, jog ši apsauga turi būti išplėsta taip pat ir asmeniui, teigiančiam, kad patyrė žalą, bei liudytojams.

Naujasis motu proprio taip pat sustiprina dalį, kurioje reikalaujama užtikrinti teisėtą visų susijusių asmenų geros reputacijos ir privatumo apsaugą, taip pat nekaltumo prezumpciją tiems, kuriems taikomas tyrimas, kol bus nustatyta jų atsakomybė.

2019 m. vasario 21–24 d. Vatikane vyko Pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų susirinkimas dėl nepilnamečių apsaugos, reaguojant į Bažnyčioje kilusią seksualinio išnaudojimo krizę. EPA-EFE nuotrauka
Kunigas Fernando Karadima Farina (centre) išeina iš Apeliacinio teismo Santjage, Čilėje, 2015 m. lapkričio 11 d. Popiežius Pranciškus pašalino kunigą Fernandą Karadimą Fariną iš kunigystės už seksualinį išnaudojimą. EPA-EFE nuotrauka

Atnaujintoje „Vos estis lux mundi“ versijoje taip pat nurodyta, kad vyskupijos ir eparchijos turi turėti visuomenei lengvai prieinamas įstaigas ar biurus (senajame tekste buvo kalbama apie stabilias sistemas), kuriuose būtų galima pranešti apie piktnaudžiavimą. Tyrimą atlieka vietos, kurioje galimai įvyko neteisėti veiksmai, apie kuriuos pranešta, vyskupas.

Procedūros tiksliai nustato, kaip elgtis gavus pranešimus apie piktnaudžiavimo atvejus, ir užtikrina, kad vyskupai, Pašvęstojo gyvenimo bendruomenių vadovai, o dabar ir pasauliečiai, vadovaujantys katalikų tarptautinėms asociacijoms ir judėjimams – pateiktų savo veiklos ataskaitą ir būtų įpareigoti visuotinai įtvirtinta teisine norma – pranešti apie jiems žinomus piktnaudžiavimus.

Ši pareiga apima ir seksualinį smurtą bei priekabiavimą, atsirandantį dėl piktnaudžiavimo valdžia. Vadinasi, įtraukia visus dvasininkų smurto prieš pašvęstojo gyvenimo moteris atvejus, seminaristų ar suaugusių naujokų priekabiavimo atvejus.

Popiežiaus vizijoje nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga turėtų tapti įprastu visuotiniu standartu visose Bažnyčios erdvėse: parapijose, seminarijose, vyskupijose, katechetų, mokytojų ir kitų pareigybių formacijoje, kontempliatyviuose ir apaštaliniuose vienuolynuose, tarp jaunų ir senų. Turi įsivyrauti apsaugos kultūra, o tam būtinas ir Bažnyčios vyresniųjų sielovadinis atsivertimas.

Atsižvelgiant į situacijas, kad skurdesnių regionų aukos nebūtų toliau tildomos, atstumiamos, stigmatizuojamos, buvo įkurtas pasaulio vyskupų konferencijų finansuojamas fondas, kuris leis paremti atitinkamas ugdymo programas bei pagalbą aukoms, jų šeimoms ir bendruomenėms skurdžiausiose pasaulio vietose.

Kaip praneša „Vatican News“, bandomoji programa jau pasirašyta su Ruandos Bažnyčia. Partnerystė su JAV įsikūrusiu GHR fondu padės užtikrinti regioninių apsaugos konsultantų ekspertizę. Kartu su komisija GHR prižiūri regionuose įdarbinamą personalą, sutarčių sudarymą ir tiesioginį atlyginimą. Visi konsultantai dalyvavo plenariniame posėdyje ir audiencijoje su popiežiumi.

Tarp kitų dokumento naujovių verta paminėti patikrinimo įrankį, kuris padės įvertinti vietos bažnyčių apsaugos gairių tinkamumą; taip pat strategijas, kaip kovoti su milžiniško masto piktnaudžiavimu nepilnamečiais internete. Sudarytas penkerių metų strateginis planas, apimantis ir atskaitomumą suinteresuotoms šalims.

Beje, gegužės pradžioje vykusiame Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenariniame suvažiavime buvo paskelbta apie rengiamą naują Bendrųjų gairių redakciją, atsižvelgiant į gegužės–rugsėjo mėnesiais vyksiančių viešų konsultacijų rezultatus.

Protestuotojai prie Notre Dame Du Congo katedros Kinšasoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), 2023 m. vasario 2 d., kur popiežius Pranciškus susitiko su kunigais, diakonais, pašvęstojo gyvenimo atstovais ir seminaristais. Popiežius Pranciškus sausio 31 d. pradėjo šešių dienų kelionę į Afriką, kurios metu lankėsi ir neramumų kamuojamame Pietų Sudane. EPA-EFE nuotrauka
2020 m. kovo 6 d. popiežius Pranciškus priėmė prancūzų kardinolo Philippe'o Barbarino atsistatydinimą po jam mestų kaltinimų dėl seksualinės prievartos dangstymo, nors Liono apeliacinis teismas 2020 m. sausio 30 d. kardinolą Philippe'ą Barbariną išteisino. EPA-EFE nuotrauka
José Andrésas Murillo, įtakingo kunigo Fernando Karadimos seksualinės prievartos auka, 2018 m. rugsėjo 28 d. Čilės Santjago mieste kalbėjo per spaudos konferenciją. Popiežius Pranciškus pašalino įtakingą Čilės kunigą Fernando Karadimą iš dvasininkų luomo. 2011 metais bažnytinis teismas pripažino kunigą kaltu dėl išžaginimo ir seksualinės prievartos. EPA-EFE nuotrauka
Protestai popiežiui lankantis Airijoje 2018 m. rugpjūčio 25 ir 26 d. EPA-EFE nuotrauka
Seksualinės prievartos aukų malda
Seksualinės prievartos aukų malda prie Castel Sant' Angelo Romoje, Italijoje, 2019 m. vasario 21 d., Vatikane vykstant pasaulio vyskupų susitikimui, skirtam analizuoti seksualinės prievartos prevencijos strategijas. EPA-EFE nuotrauka
Lytinį smurtą patyrusių nepilnamečių tėvai Anthony ir Christine Fosteriai Sidnėjuje, prie Švč. Mergelės Marijos katedros, kurioje popiežius Benediktas XVI atsiprašė lytinės prievartos aukų. EPA nuotrauka

Atkūrimo Evangelija

„Ten, kur gyvenimas buvo sužeistas, esame kviečiami prisiminti kūrybingąją Dievo galią, kuri net neviltyje ir mirtyje gali pažadinti viltį ir gyvenimą, – sakė Pranciškus, realistiškai įvardindamas daugelį užgulusį pralaimėjimo jausmą. – Gėda pakirto Bažnyčios vyresniųjų pasitikėjimą, kliudo skelbti Evangeliją. Tačiau pasitikint Dievu ir jo gyvybinga galia būtina eiti pirmyn.“

Seksualinis išnaudojimas žaloja visą pasaulį, ne vien Bažnyčią, primena Pranciškus. Aukas visą likusį gyvenimą slegia kad ir prieš daugybę metų patirtas išnaudojimas: „Klastinga išnaudojimo prigimtis griauna ir skaldo žmones, jų tarpusavio santykius ir pačią širdį. Tačiau ši Bažnyčios atgailos ir atitaisymo akimirka užleis vietą išganymo istorijos akimirkai, – įsitikinęs pontifikas. – Gyvasis Dievas neišsėmė savo malonių ir palaiminimų atsargų! Nepamirškime, kad kančios žaizdos liko Prisikėlusiojo Viešpaties kūne nebe kaip kančios ar gėdos šaltinis, bet kaip gailestingumo ir perkeitimo ženklai.“

Dabar dar svarbesnis tampa popiežiaus Pranciškaus inicijuotas sinodališkumo procesas, kuris apima pirmiausia asmeninę atsakomybę už save ir kitus, budrumą ir klusnumą Dievui pirmiau nei žmonėms. Gal kaip tik dėl šio pažeminimo mūsų bendruomenės atgims kaip tikros gyvybės salos agresijos ir savivalės pasaulyje, jei šiandien nepritrūksime pasitikėjimo Dievu, atlikdami viską, kas dera teisumui.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite