Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

70 min.

Kaip šeimoms nepritrūkti „džiaugsmo vyno“?

Gegužės 15 d. per tiesiogines transliacijas iš Šiluvos aikštės Kauno arkivyskupijos kanalais bei delfi.lt bemaž 12 tūkst. žmonių pasiekė šeštadieninio Švč. Mergelės Marijos ir mūsų pačių gyvenimo piligrimystei skirto ciklo trečiasis pokalbis.

Pokalbis tema „Vanduo ir vynas“ vyko Evangelijos pasakojimo apie Kanos vestuves (Jn 2, 1–12) bei Šeimos metų kontekste, o trijų vaikų mamą (be to, ir Lietuvos šeimos centro direktorę) Vijoletą Vitkauskienę kalbino penkių vaikų šeimos tėvas bei nuolatinis diakonas Darius Chmieliauskas – kuris yra ir arkivyskupijos atstovas spaudai bei katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ vyriausiasis redaktorius.

Savo mintimis į diakono perskaitytą Evangeliją atsiliepusi Vijoleta atkreipė dėmesį, jog šeimose, kaip ir Kanos vestuvių pasakojime, svarbu džiaugtis ir švęsti. Marijos rūpesčiu čia Jėzus pagausina vyno. Ir šeimose yra gražus tęstinumas, kai kažką vienas, kažką kitas padaro, ir matomi to vaisiai. Pašnekovė sakė, jog jai asmeniškai Marija yra užtarėja jos gyvenimo situacijoje.

Tačiau Kanos vestuvių situacija pakreipė pokalbį ir kita linkme: kaip šeimos nepritrūkti to „džiaugsmo vyno“?

Diak. Darius Chmieliauskas ir Vijoleta Vitkauskienė Šiluvoje. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

Labai svarbu gerai gyventi šeimoje, Dievui duoti gerus dalykus, bet dar svarbiau – atiduoti ir tai, kas nesiseka, ir paprašyti: Marija, padėk pripildyti indus, kad Viešpats perkeistų šį vandenį vynu. Dievui tinka ir blogi dalykai! Dievui nebaisu nuo tamsių kertelių, kurių netrūksta ir šeimose – dalijosi mintimis pirmą kartą nuotolinių gegužės pokalbių cikle Šiluvoje dalyvavusi šeimos motina.

„Marija išgelbėjo vestuvėse, ji gali mus gelbėti mūsų kasdienybėje“, – sakė diakonas Darius, pokalbį kreipęs į dabar popiežiaus Pranciškaus kvietimu švenčiamus Šeimos Amoris laetitia-meilės džiaugsmo metus, į šeimų tikrovę, kuri gali būti visokia – ne visada „puošni“, nebūtinai iš „saldaus paveikslėlio“.

Pasak diakono, kai kovojame už šeimos sampratą, už palankius šeimai įstatymus, kai kartais kasami net karo kirviai, kai apie šeimą kalbama kaip apie puolamą ar ginamą, popiežius Pranciškus siunčia netikėtą žinią pasauliui – apie šeimos meilės džiaugsmą (pagal jo posinodinį paraginimą Amoris laetitia), kuris gyvuoja greta visų netobulumų ir krizių!

Diak. Darius Chmieliauskas ir Vijoleta Vitkauskienė Šiluvoje. Kauno arkivyskupijos jutubo kanalo kadras

„Turbūt kiekviena šeima stengiasi būti gera ir graži. Tačiau mums sekasi įvairiai. Blogai, kai nepamatome, ignoruojame, ir taip susidaro dideli skauduliai. Popiežius Pranciškus kreipia matyti visą šeimos realybę, sakydamas, jog ir krizės yra natūrali gyvenimo dalis. Svarbu ieškoti pagalbos“, – sakė Vijoleta Vitkauskienė, pakviesdama nuoširdžiai plėsti savo žvilgsnį, atrasti padrąsinimą iš tikrųjų įsiskaitant į popiežiaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia.

Pokalbyje buvo pristatyta popiežiaus siūloma šiems Šeimos metams 10 susitikimų programa. Tai kas mėnesį pasirodantis naujas vaizdo klipas su su keturiomis temomis-klausimais šeimai ar bendruomenei (titruojami ir lietuviškai >>). Pasak Vijoletos, smagu šeimoje pasvarstyti, kas, pvz., jos nariams yra meilė, kuo graži mūsų šeima ir pan., ir tie svarstymai, pokalbiai atneša naujos gyvybės į šeimą.

Lietuvos šeimos direktorė atkreipė dėmesį į dar vieną popiežiaus paraginimą: „Šeimos, keliaukite kartu.“ Pasak Vijoletos, Bažnyčia tiesia šeimoms bendrystės ir pagalbos ranką per jau 30 metų Lietuvoje veikiantį Šeimos centrų tinklą, šeimų bendruomenes, judėjimus (pvz., Kanos šeimos, Dievo Motinos komandos, „Tikėjimas ir Šviesa“ ir kt.), kur galima drauge keliauti ir augti. Šeimos padrąsintos krizėse kreiptis pagalbos į Šeimos centrų specialistus; pasak ilgametės šeimų sielovados bendradarbės, net ir vienas sutuoktinis poroje (jei kitas nenorėtų) gali kreiptis pagalbos – už šeimą net ir vienas lauke yra karys!

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Kaip ir kituose, šiame pokalbyje sulaukta žiūrovų klausimų. Atsakant į neva katalikų „sudievinamą“ Marijos asmenį, dalytasi mintimis, jog Marija niekada netapatino savęs su Sūnumi, o pats Dievas ją išaukštino siųsdamas Gelbėtoją per moterį, per motinystę.

Pokalbyje buvo trumpai pristatytas ir kitados Šiluvos žemėse vykęs Marijos apsireiškimas, pabrėžiant, jog ši piligriminė šventovė yra Dievo garbinimo, į kurį ir kvietė Mergelė Marija, namai, o į juos šeimos gali atkeliauti ir siūlomais gyvosios piligrimystės maršrutais >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite