Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Karas Ukrainoje ir nelegali migracija – rojus prekybai žmonėmis?

Pexels.com nuotrauka

Pasitikdami vasario 8-ąją, kurią visame pasaulyje meldžiamasi už žmones, išnaudojamus prostitucijai, vagystėms, darbui vergiškomis sąlygomis, narkotikų prekybai ar fiktyvioms santuokoms, dalijamės informacija apie prekybos žmonėmis mastus Lietuvoje.

Kas ir kodėl visų pirma nukenčia nuo išnaudotojų ir koks atsakas turėtų būti į žmogaus orumo paniekinimą? Nuotoliniame, visiems atvirame renginyje „Karas Ukrainoje ir nelegali migracija – rojus prekybai žmonėmis? Kaip apsaugoti pažeidžiamiausius“ apie tai kalbės policijos, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai, prekybos žmonėmis aukoms padedantys „Carito“ darbuotojai, dvasininkai.

Visiems atviras „Zoom“ renginys vasario 8 d. 15–18 val. bus transliuojamas Lietuvos „Carito“ feisbuko puslapyje ir per „Zoom“ (kviečiame jungtis prieš renginį 14.50 val.).

Renginio plakatas

Renginio pranešėjai

15:00–15:20 – Sveikinimo žodis ir įvadas. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Arnoldas Abramavičius, LR vidaus reikalų viceministras.

15:20–15:40 – Šv. Mortos grupė – tarptautinės valstybės ir bažnyčios pajėgos prevencijos srityje. (Ne)išnaudotos galimybės. Kunigas Algirdas Toliatas, Šv. Mortos grupės veiklos Lietuvoje koordinatorius, Vaida Matusevičiūtė, Šv. Mortos koordinatorė prie Lietuvos „Carito“.

15:40–16:00 – Užsieniečiai Lietuvoje: nelegalus darbas ir kitokio išnaudojimo grėsmės. Dalius Čeponas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.

16:00–16:20 – Užsieniečiai Lietuvoje: situacijos apžvalga per konkrečius atvejus. Audrius Cuzanauskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas vadovas.

16:20–16:40 – Valstybės vaidmuo kovojant su žmonių išnaudojimu – ar pakanka pastangų prevencijos įgyvendinime? Mindaugas Akelaitis, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas.

16:40–17:00 – Migrantų krizės ir karo Ukrainoje įtaka žmonių išnaudojimui: tendencijos, pagalba nukentėjusiems ir prevencinė veikla. Angelė Lazauskienė, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ programos „Pagalba patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms“ vadovė.

17:00– 17:15 Klausimai. Prevencinio renginio pabaiga.

Feisbuko įvykio nuoroda.

Caritas.lt archyvo nuotrauka

Į vergiją parduota vaikystė ir žinia prekybos žmonėmis aukoms

Šv. Bachitos mirties dieną – vasario 8-ąją – visame pasaulyje maldoje prisimenami milijonai nukentėjusiųjų ir kenčiančių nuo prekybos žmonėmis: išnaudojamų prostitucijai, darbui vergiškomis sąlygomis, vaikų pornografijai, organų donorystei, surogatinei motinystei ir kitokiai žmogaus orumą trypiančiai vergijai.

Pagrobta iš laukų

1869 m. dabartiniame Sudane gimusi Šv. Bachita vos šešerių buvo pagrobta iš laukų ir parduota vergų turguje. Pagal gentinį paprotį jai buvo 114 kartų įrėžta peiliu, nesirūpinant, ar išgyvens.

Per dešimt metų kelis kartus perparduota galiausiai ji pateko į italų konsulo Chartume namus, kuriuose pagaliau rado pagarbą ir ramybę. Dėl politinių priežasčių konsului su šeima nusprendus grįžti į Italiją, Bakhita pasiprašė vykti kartu. Italijoje jai buvo patikėta rūpinti vaikais.

Kai jos prižiūrimą mergaitę tėvai nusprendė siųsti mokytis pas Kanosos seseris, Bachita vyko kartu. Ten pažino krikščionių Dievą – tą žvaigždžių ir kitų nuostabių kūrinių šeimininką, kuriuo gėrėjosi nuo pat mažų dienų. Italijoje ji nebebuvo vergė, galėjo pati priimti sprendimus, tad 1890 m. pasikrikštijo, o dar po trejų – įstojo į Kanosos seserų kongregaciją.

1896-aisiais būsimojo popiežiaus Pijaus X kardinolo Sarti akivaizdoje davusi įžadus, ji apsigyveno Schio mieste, vienuolyne, jame praleido 45 metus, iki pat mirties 1947-ųjų vasario 8 d. Visuotinį pripažinimą dėl švento gyvenimo, malonaus ir džiugaus būdo pelniusią Bakhitą šventąja, Sudano globėja 2000 m. paskelbė popiežius Jonas Paulius II.

Šv. Bachita. „Santa Marta Group“ nuotrauka

Išnaudotojai taikosi į pažeidžiamiausius

Išnaudotojai taikosi į socialiai pažeidžiamus, vienišus, krizėse esančius žmones. Dar pažeidžiamesni – turintys priklausomybių. Net jei aukos ir nėra priklausomos, jas dažnai siekiama įtraukti į narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimą, nes taip dar lengviau jas valdyti.

Kalbant apie prekybą žmonėmis, Lietuva yra ir tranzito, ir tikslo šalis. Lietuvos piliečiai užsienio šalyse išnaudojami prekybai žmonėmis nusikalstamoms veikoms, priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui, fiktyvioms santuokoms, sukčiavimui, elgetavimui. Nepilnamečiai verčiami vogti, o mergaitės seksualiai išnaudojamos. Verbuojami pažeidžiamų šeimų vaikai, gyvenantys globos namuose ir pan.

Lietuvoje išnaudojami trečiųjų šalių piliečiai priverstinai įdarbinami nežmoniškomis sąlygomis. Be teisės rinktis seksualiai išnaudojamos moterys masažo salonuose.

Prekyba žmonėmis keliasi į kibernetinę erdvę, kur nėra pakankamai įgūdžių ir priemonių nustatyti aukas, patraukti prekeivius baudžiamojon atsakomybėn.

Popiežiaus atsakas

Prekyba žmonėmis, jau seniai tarptautinio masto, tad kova su ja – ne vien policijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ar valstybės, o, kaip sako popiežius Pranciškus, – visos žmonijos rūpestis.

Būtent Šventasis Tėvas ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus: teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, Bažnyčios atstovus, kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi ir ieškoti veiksmingų sprendimų žmogaus orumui apginti.

Nuo 2014 m. Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas prieš prekybą žmonėmis telkia Romoje įsteigta tarptautinė Šv. Mortos grupė. Jos dangiškąja globėja pasirinkta šv. Juozapina Bachita.

Vaida Matusevičiūtė. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kaip stabdyti vergystę?

Stabdyti šiuolaikinę vergiją prieš vyrus, moteris, vaikus, išnaudojant juos nelegaliam darbui, organų donorystei, prostitucijai, surogatinei motinystei, vagystėms ir kitiems nusikaltimams Šv. Mortos grupė siekia plėtodama teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba. Politikams primenama kuriant įstatymus prieš prekybą žmonėmis visų pirma atsižvelgti į nukentėjusiuosius.

Šv. Mortos grupė daug dėmesio skiria prekybos žmonėmis prevencijai. Kaip sakė iniciatyvos koordinatorė prie Lietuvos „Carito“ Vaida Matusevičiūtė, pažeidžiamiems, jauniems žmonėms pristatomos naujos prekybos žmonėmis formos ir kaip nepakliūti į spąstus.

Dėl susitikimų, renginių apie šiuolaikinę vergiją į Vaidą galima kreiptis tel. 8 674 41 393, e. p. [email protected]

„Kaip ir kasmet, vasario 8-ąją junkimės į bendrą maldą, kad kuo mažiau mūsų sesių, brolių, vaikų tėvų, mamų, pažįstamų ir nepažįstamų patirtų išnaudojimo siaubą“, – kviečia V. Matusevičiūtė ir dėkoja visiems, kurie atpažįsta prekybos žmonėmis aukas, meldžiasi už jas, lydi per teisinius procesus, padeda iš naujo patikėti savimi, žmonėmis, stotis ant kojų ir garsiai kalba apie grėsmes.

Malda už prekybos žmonėmis aukas. Caritas.lt vizualas

Pagalba nukentėjus nuo prekybos žmonėmis ar įtariant išnaudojimą

Lietuvoje. Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis: tel. 8 616 91 119. Vilniaus arkivyskupijos Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programa: tel. 8 699 90 866, e. p. [email protected]. Bendrasis pagalbos telefonas – 112.

Užsienyje. Pirminė informacinė konsulinė pagalba visą parą teikiama tel. (8 5) 236 24 44, e. p. [email protected]. Bendrasis pagalbos telefonas – 112.

Pagalbą nukentėjusiesiems ir galintiesiems nukentėti teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos toje valstybėje. Konsulas organizuos pagalbą ir saugų grąžinimą į Lietuvą.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite