Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 07 24

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kard. P. Parolinas: popiežius nori apkabinti Kanados čiabuvių tautas

Kard. Pietro Parolinas. „Vatican news“ nuotrauka

Sekmadienį prasideda 37-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Nors, kaip ir per visas popiežiaus keliones, Kanadoje yra numatyta susitikimų su šalies valdžios vadovais, dvasininkais ir pašvęstaisiais bei su visos Dievo tautos atstovais, šį kartą daugiausia dėmesio sulauks Kanados čiabuviai, dar visai neseniai kentę prievartinę asimiliaciją, kurios vykdytoja buvo ir Katalikų Bažnyčia. Todėl, kaip aiškiai pabrėžė pats popiežius, ši jo kelionė bus atgailos piligrimystė.

Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas kelionės išvakarėse Vatikano radijui duotame interviu priminė, kad popiežius Pranciškus ne kartą parodė didelį dėmesį čiabuvių tautomis. Apie tai liudija ir kitos jo apaštališkosios kelionės, ir daugybė susitikimų Vatikane, taip pat Amazonijos tautoms skirtas specialus vyskupų sinodas ir po jo paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Querida Amazonia“.

Kanados čiabuvių atveju tas popiežiaus rodomas dėmesys vietinėms tautoms yra dar didesnis ir dar intensyviau išreiškiamas. Kardinolas priminė šių metų kovą ir balandį Vatikane vykusius susitikimus su Kanados čiabuvių atstovais. Po pirmųjų susitikimų, išklausymo ir galimybės atvirai pasikalbėti popiežius asmeniškai keliauja į Kanadą, trokšdamas aplankyti čiabuvių bendruomenes. Žinoma, neįmanoma atsiliepti į visus kvietimus ir aplankyti visas vietas, tačiau šį kartą popiežius keliaus į tolimas vietoves, norėdamas parodyti konkretų artumą. Kardinolas pabrėžė, kad šiame susitaikinimo proceso kontekste būtent artumas yra svarbiausia: popiežius ketina ne tik žodžiais išsakyti tai, ką jis jaučia ir galvoja, bet visų pirma būti artimas, konkrečiai parodyti savo artumą. Dėl to jis ir leidžiasi į kelionę, kad savo rankomis paliestų tų gyventojų kančias, melstųsi kartu su jais ir kartu su jais būtų piligrimas.

Kardinolas Pietro Parolinas paminėjo ir kitus šios kelionės aspektus – evangelizacijos skatinimą ir katalikų Kanadoje, kaip ir visame pasaulyje, pradėtą sinodinę kelionę. Kiekvienos popiežiaus kelionės, kaip ir visos jo tarnystės, pagrindinis tikslas – stiprinti krikščionių bendruomenes ir jų narių tikėjimą. Popiežius nori būti lankomos Dievo tautos narių brolis, kaip piligrimas lankyti vietiniams tikintiesiems brangias vietas ir dalyvauti jų tradicinio pamaldumo šventėse. Vienas tokių šios popiežiaus kelionės momentų bus jo dalyvavimas piligrimystėje prie Šv. Onos ežero, kurį vietiniai gyventojai vadina Dievo ežeru. Jau daugiau kaip šimtą metų gyvuoja tradicija keliauti prie Šv. Onos ežero liepos 26-ąją – Jėzaus senelių liturginio minėjimo dieną. Toje ypatingoje vietoje ir labai vaizdingoje gamtinėje aplinkoje popiežius kalbės apie evangelizaciją, apie grįžimą prie tikėjimo šaltinių, kalbės apie Jėzų, kuris numalšina troškulį ir gydo, duodamas mums vandens, trykštančio amžinajam gyvenimui.

Pasak kardinolo P. Parolino, popiežius kaip piligrimas keliaus su visa lankomos šalies Dievo tauta. Tai ir yra sinodinė kelionė – Bažnyčios gyvenimo ir veikimo stilius, kuris konkrečiai pasireiškia įsiklausymu vienas į kitą, dialogu, bendruomeniniu pastoraciniu įžvalgumu ir broliškumu.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite