Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 06 28

Emilis Jakštys

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Kas yra ir kaip veikia destruktyvus kultas? NXIVM atvejis (I)

NXIVM įkūrėjas Keithas Ranieras ir TV serialo „Smallville“ žvaigždė Allison Mack. Youtube.com kadras

2020 m. spalio 27 d., NXIVM (tariama – neksium) vadovui Keithui Ranierui paskirta 120 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis pripažintas kaltu dėl reketavimo, prekybos žmonėmis, priverstinio darbo ir atlieka laisvės atėmimo bausmę „Tucson“ įkalinimo įstaigoje (JAV, Arizona). Tačiau NXIVM istorija baigiasi tik iš dalies. Šiuo metu svarstoma K. Raniero pateikta apeliacija.

K. Ranieras ir įvykdyti nusikaltimai meta tamsų šešėlį, tačiau buvęs NXIVM vadovas nėra vienintelis nusikaltimų vykdytojas. Tarp NXIVM nusikaltėlių yra kino aktorė, dainininkė, buvusi TV serialo „Smallville“ žvaigždė Allison Mack. Moteris buvo slaptos (veikusios NXIVM viduje) grupės, pavadinimu DOS (lot. Dominus Obsequious Sororium), lyderė. Būtent dėl šios grupės veiklos NXIUM nusikaltimai galop iškilo į viešumą.

Kas toji NXIVM?

1998 m. NXIVM įsteigė Keithas Raniereas ir Nancy Salzman. Organizacija įsikūrė Jungtinėse Amerikos valstijose, Albany mieste (vėliau buvo įsteigti centrai kituose JAV miestuose, Kanadoje, Meksikoje). Ji siūlė asmeninio tobulėjimo paslaugas. Atrodo, nieko ypatingo.

Žvelgiant iš dabarties perspektyvos, pirmuosius pavojaus signalus galima pastebėti dar prasidedant K. Raniero karjerai. 1993 m. jo bendrovė „Consumers Buyline“ buvo pripažinta nelegalia ir uždaryta. Praėjus dešimtmečiui, 2003-iaisiais būsimas nusikaltėlis K. Ranieras atsidūrė „Forbes“ viršelyje ir buvo pavadintas „keisčiausiu“ vadovu pasaulyje. Neilgai trukus verslininkas ir NXIVM klientas Edgaras Bronfmanas organizaciją viešai pavadino „kultu“. Tai parodo, kad pavojaus sirenos gali kaukti daugelį metų, tačiau kas iš to?

Kol kas stinga išsamių ir prieinamų tyrimų, kurie leistų geriau suprasti organizacijos veikimo priežastis ir principus. NXIVM atvejis patvirtina sektų žanro taisyklę: viešai prieinama medžiaga yra paviršutiniška, sensacinga, o su organizacija siejamų problemų gelmės lieka paraštėse.

Destruktyvūs kultai turi neabejotinų tarpusavio panašumų. Todėl, pažinę vieną, galime geriau suvokti ir kitą. K. Raniero strategijoje įžvelgtini skirtingų ir kontroversiškų „mokyklų“ metodai ir tiesos: scientologija, pseudomoksliškasis neurolingvistinis programavimas (NLP) ir kt. Blogis generuoja blogį, o chaosas – chaosą. Todėl realu, kad destruktyvių judėjimų lyderiai tyrinėja ir kitų destruktyvių kultų, totalitarinių valstybių tyrėjų veikalus. Kas žino, galbūt NXIVM vedlys atidžiai perskaitė ir garsųjį psichiatro, psichoistoriko Roberto Jay Liftono „Chapter 22“?

Keithas Ranieras. Youtube.com kadras

Destruktyvus kultas: kas tai?

Kas yra destruktyvus kultas ir kodėl NXIVM yra vienas tokių? R. J. Liftonas teigia, kad „destruktyvų kultą“ charakterizuoja trys elementai:

1. Charizmatiškas lyderis, tampantis garbinimo objektu.

2. Vykdomas procesas, kurį autorius vadina „priverstiniu įtikinėjimu“ (angl. coercive persuasion) arba „mąstymo reformavimu“ (angl. thought reform).

3. Lyderis ir / ar lyderių grupė išnaudoja narius ekonomiškai, seksualiai ir pan.

Kaip veikia destruktyvūs kultai?

Psichoterapeuto Steveno Hassano bei minėto psichiatro R. J. Liftono tarpasmeninis dialogas leido atrasti panašumų tarp XX a. 6–8 deš. Kinijos komunistų bei munistų „Suvienijimo bažnyčios“ (angl. Unification Church) taikytų „mąstymo reformavimo“ arba „smegenų plovimo“ metodų.

J. Liftonas išskyrė aštuonis bruožus, apibūdinančius ideologinio totalizmo aplinką. Jeigu judėjimas naudoja šiuos metodus – svarstytina, kad tikslingai vykdomas „mąstymo reformavimas“:

1. Aplinkos kontrolė (angl. Mileiu control). Siekiama kontroliuoti žmonių kasdienybę: vietą, kurioje gyvenama, kur dirbama ir kt. Kartais destruktyvūs kultų nariai apsigyvena komunose, atsiskiria nuo visuomenės. Ši atskirtis panaudojama indoktrinacijai. Dalis NXIVM darbuotojų buvo spaudžiami gyventi kuo arčiau organizacijos būstinės, dalis – kartu su K. Ranieru.

2. Mistinė manipuliacija (angl. Mystical manipulation). Apie asmenį slaptai renkama informacija, kuri vėliau yra pateikiama lyg antgamtinė pranašystė ar antgamtinės jėgos veikimo ženklas. Gali būti sąmoningai surežisuojama situacija, kuri vėliau tikslingai interpretuojama fatalistiškai – lyg šiuose neįprastuose įvykiuose esti akivaizdi antgamtiškumo dimensija. Kartais asmeniui „sukuriami“ netikri prisiminimai.

3. Tyrumo reikalavimas (angl. Demand for purity). Ideologinio totalizmo aplinkoje veši „nešvaros“, „netyrumo“ dimensija. Kolektyvinė ir / ar individuali. Utopinės idėjos paremiamos gyvybiškai svarbia išsivalymo svarba. Radikaliausiu atveju „netyrumo“ dimensija tampa motyvacija teroristiniams išpuoliams ir genocidams. Buvusi NXIVM narė S. Edmonson savo prisiminimuose rašo, kad organizacijos lyderis nuolat kalbėdavo apie kiekvieno iš jų „vidinį nepakankamumą“ (angl. inner deficiency).

4. Prisipažinimo garbinimas (angl. Cult of confession). Nariai yra spaudžiami paviešinti savo intymiausias paslaptis. Informacija panaudojama šantažui, psichologiniam spaudimui ir kt. DOS vidinėje politikoje itin svarbus buvo vadinamasis „užstatas“. Pavyzdžiui, buvusi NXIVM narė S. Edmonson turėjo viešai apšmeižti vyrą, idant įrodytų savo lojalumą organizacijai.

5. Šventasis mokslas (angl. Sacred science). Socialinis mokslo, mokslinių tyrimų prestižas pasitelkiamas manipuliatyviai doktrinos formacijai, argumentavimui, destruktyvaus kulto tikslams. Guru yra ne tik dvasingas, išmintingas, dieviškas, bet ir neva pagrįstas moksliškai. Pavyzdžiui, K. Ranieras melavo, kad jo IQ yra aukščiausias pasaulyje, taikė įvairias pseudomokslines idėjas. R. J. Liftonas rašo: „Galutinė moralinė vizija tampa galutiniu mokslu. Tas, kuris drįsta tai kritikuoti arba net prisijaukinti nežinomas alternatyvias idėjas, tampa ne tik amoralus ir negarbingas, tačiau ir nemoksliškas.“

6. Doktrina aukščiau asmens (angl. Doctrine over person). R. J. Liftonas teigia, jog tai yra „reikalavimas, kad asmens charakteris ir tapatybė būtų performuota ne pagal jo paties unikalią prigimtį ir gabumus, bet tam, kad atitiktų griežtus doktrinos kontūrus“.

7. Įkrauta kalba (angl. Loading the language). Vartojamos lengvai įsimenamos ir emociškai paveikios klišės, neturinčios gilesnio turinio, pagrindimo, pagrindinės minties. Žodžiai yra pasitelkiami nuodyti kritinio mąstymo užuomazgas. Nariams būdingas ekskliuzyvinių pasakymų žodynas, kurio nesupranta išorinis pasaulis. K. Ranieras, pasak buvusios NXIVM narės S. Edmonson, kalbėdavo pradėdamas apie viena ir baigdamas visai kitkuo. „Seminarai buvo itin sofistikuota, hipnotinės indukcijos programa su paslėpta žinute – sekite Keithu Ranieru!“, – NXIVM metodus ir tikslus komentavo žurnalistas F. Parlato.

8. Teisės egzistuoti nustatymas (angl. Dispensing of excistense). R. J. Liftonas rašo: „Totalistinė aplinka brėžia ryškią skirtį tarp tų, kurių teisė egzistuoti gali būti pripažįstama, ir tarp tų, kurie neturi tokios teisės.“ NXIVM atvejyje galima matyti dalį „griežtos kontrolės grupių“ (angl. High control group) bruožų: formuojama sveikatai žalinga darbotvarkė (neadekvatus krūvis, tikslingas miego ribojimas, slopinant individo kritinį mąstymą ir kt.), daliai narių (moterims) taikyta itin griežta dieta.

Destruktyvūs kultai neatsiranda iš niekur. Jie „žemiškesni“, nei galėtume pagalvoti. Anot R. J. Liftono, destruktyvūs kultai parodo visuomenės, kurioje atsiranda ir veikia, ydas. NXIVM nėra išimtis. Šioje organizacijoje galima įžvelgti daug šiuolaikinės Vakarų civilizacijos bėdų: piktnaudžiavimą galia, lytiškumą, tarpasmeninio ryšio stoką, nerimą dėl statuso ir karjeros, nerealizuotų asmeninių tikslų karštligę ir t. t.

Kaip žinoma, žodis „kultas“ yra plačiai vartojamas „burtažodis“: kalbame apie įvairius pagoniškų dievybių kultus, religinių apeigų kultą, kultinį režisierių, kūno kultą, sėkmės kultą, asmens kultą, religinių apeigų kultą ir t. t. R. A. Rossas tvirtina, kad destruktyvų kultą labiau apibūdina ne įsitikinimai, bet veikimo metodai. Todėl ne viskas, kas kitoniška ir nauja (nors gali būti ir taip), yra destruktyvu. Iš pirmo žvilgsnio atrodantys labai artimi dalykai gali maskuoti nepriimtiną turinį – destruktyviems kultams būdinga itin sofistikuotas maskavimas. Todėl, siekiant ištirti judėjimo pobūdį, reikia skirti dėmesį ne teorijai (žodžiams), o praktikai (veiksmams). Dažnai apie tikrąjį ideologinį branduolį sužino tik pažengę nariai.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Šį tyrimo principą galima panaudoti ir NXIVM atvejui. Organizacijos nariai mokomi apie taikos svarbą, pasitelkiant prievartą ir smurtą. Kalbama apie tarpasmeninio ryšio svarbą, tačiau reketuojama, prašoma šmeižti artimuosius ir kt. Deklaruojamos „avies idėjos“, o atliekami „vilko veiksmai“.

Daugelis destruktyvių kultų, taip pat ir NXIVM, pridengdami tikruosius motyvus, moko konvencinių, priimtinų idėjų. Paralelės įžvelgtinos ir šiuolaikiniame ezoterikos lauke. Šiandien itin populiaraus „Traukos dėsnio“ (angl. Law of Attraction) šalininkai, anot dokumentinių filmų kūrėjo Jameso Jani, sąmoningai pateikia dalį tiesos it masalą. Aplink teisingų idėjų branduolį „lipinamos“ niekaip nepatikrintinos idėjos.

Nepatikrinamumas yra ypač svarbus „guru“ sėkmės elementas, mat kliento nesėkmės atveju tai leidžia išsisukti nuo atsakomybės. Dėl savo nesėkmių klientas gali būti (subtiliai) paragintas apkaltinti save. K. Ranieras ir NXIVM vadovybė veikė panašiai. Panašu, kad nebuvo linkstama prisiimti atsakomybės už klientų nesėkmes ir neigiamas patirtis. Kritika, ypač K. Raniero atžvilgiu, buvo nepageidauta ir priimama negatyviai. S. Edmonson atskleidžia, kad NXIVM pasinaudojo žmonių savivertės problemomis įteigti, kad visų nesėkmių kaltininkas – pats asmuo.

Tiesa, NXIVM sėkmingai pasinaudojo ir S. Edmonson silpnybėmis. Apie tai – kitoje straipsnio dalyje.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite