Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais. Paremti

2022 06 26

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kasdienybės šventasis Chosemarija Eskriva

Josemaría Escrivá. Wikipedia.org nuotrauka

Eskriva (Josemaria Escriva de Balaguer) gimė Ispanijoje, Barbastro mieste. Turėjo penkis brolius ir seseris: Carmen (1899–1957), Santiago (1919–1994) ir dar tris jaunesnes sesutes, mirusias vaikystėje. Tėvai Jose ir Dolores Escriva vaikus auklėjo labai krikščioniškai.

1915 m. sužlugo tėvo verslas (jis buvo tekstilininkas) ir šeimai tenka persikelti į Logronją. Čia tėvas susiranda kitą darbą. Būtent šiame mieste Josemaria pirmąkart suvokia savo pašaukimą. Pamatęs sniege basų vienuolio kojų paliktas pėdas, supranta, kad Dievas kažko tikisi iš jo, nors konkrečiai ko, jis dar nežino. Nusprendžia, kad tapęs kunigu galės tai geriau suprasti, todėl 1918 m. pradeda mokytis pirmiausia Logronjo, o vėliau Saragosos seminarijoje.

Būdamas laisvas klausytojas, Saragosos universitete dar studijuoja civilinę teisę. 1924 m. miršta tėvas. Josemaria tampa šeimos galva. 1925 m. įšventintas į kunigus, jis pradeda savo tarnystę vienoje kaimo parapijoje, o netrukus persikelia į Saragosą. 1927 m., gavęs iš vyskupo leidimą, atvyksta į Madridą įsigyti teisės mokslų daktaro laipsnio. Ten sėkmingai ir intensyviai dirba kunigo darbą visuose visuomenės sluoksniuose, ypač rūpindamasis neturtingais ir nuskriaustais skurdžiausių kvartalų žmonėmis, nepagydomais ligoniais ir gulinčiais mirties patale. Ligonių fondo Apaštalinių Švenčiausiosios Širdies seserų pagalbos kapelionas. Taip pat dėsto privačioje akademijoje, kartu rašo doktoratą iš civilinės teisės, anuo metu įmanomą tik Madrido universitete.

1928 m. spalio 2 d. per rekolekcijas Viešpats jam aiškiai parodo, ką iki tol Chosemarija tik nujautė. Jis rašė: „Esi įpareigotas siekti šventumo. Taip, ir tu. Nejau manai, jog tai vien kunigų ir vienuolių rūpestis? Visiems be išimties Jėzus pasakė: būkite tobuli, kaip mano dangiškasis Tėvas yra tobulas. Visi krikščionys turi stengtis būti šventi ir liudyti Kristų. Kad ir kur jie būtų.“ Tada Chosemarija Eskriva įsteigė organizaciją „Opus Dei“ (lot. Dievo darbas arba Dievo veikimas) ir nuo tos dienos su dideliu apaštališku įkarščiu ir trokšdamas laimėti visas sielas imasi misijos, kurią jam pavedė Dievas – skatinti visų luomų žmones siekti šventumo ir apaštalauti per įprasto darbo pašventinimą pasaulio sūkuryje.

Madride įsiliepsnojus pilietiniam karui ir prasidėjus religijos persekiojimui, jis priverstas slapstytis, ganytojo pareigas atlieka net ir gresiant mirties pavojui. Nuo tada Chosemarija Eskriva ilgą laiką susidurdavo su sunkiais prieštaravimais, bet iškentė juos ramiai, kupinas antgamtinės dvasios. 1946 m. jis įsteigė „Opus Dei“ būstinę Romoje ir ten gyveno iki pat mirties.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.