Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 09 17

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Katalikų teologijos studijos išlieka aktualios

Knyga ant jūros kranto
Unsplash.com nuotrauka

30-ies metų jubiliejų švenčiantis VDU Katalikų teologijos fakultetas naujus mokslo metus sutiko su pakilia nuotaika. Į visas bakalauro ir magistro studijų programas susirinko pirmakursių grupės. Dviejose bakalauro ir trijose magistrantūros studijų programose studijuos 36 pirmakursiai. „Stojančiųjų į fakultetą skaičius pastaruosius dešimt metų išlieka toks pats, tačiau pastebime, kad auga kandidatų motyvacija ir kokybė, – teigia fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. – Dauguma kandidatų pasirenka studijas fakultete pirmuoju prioritetu. Daugėja ir tokių studentų, kurie jau turi aukštojo mokslo diplomą, tačiau nori studijuoti šiame katalikiškame fakultete, leistis į katalikiškų universitetinių studijų nuotykį.“

Dekanas džiaugiasi, kad fakultetui pavyko įveikti karantino iššūkius: studijų procesas nenutrūko, o apribojimai privertė išmokti naujų dėstymo ir kokybės užtikrinimo metodų. „Esame pasiruošę prisitaikyti prie kintančios situacijos. Universitetas skiria didelį dėmesį nuotoliniams studijų metodams, dėstytojams ir studentams nuolat teikiama pagalba. Studijos fakultete vyksta nesumažėjusiu intensyvumu“, – tvirtina dekanas. Doc. dr. Beno Ulevičiaus teigimu, karantinas netgi savaip pasitarnavo besirenkantiems studijų programas. „Pastebėjome, jog susidomėjimas studijomis išaugo. Šiemet, likus nemažai laiko iki stojimo, jau buvo susidariusios visos magistro programų grupės. Priėmimas į bakalauro studijas taip pat buvo sėkmingas. Manau, kad pandemija ne vieną pastūmėjo į gyvenimo prasmės klausimus, pakeitė prioritetus. Pasirinkti katalikiškas studijas reikia tam tikros drąsos. Pandemija ne vienam suteikė drąsą ieškoti platesnio prasmės horizonto.“

Katalikų teologijos fakultete šiemet nemažai naujovių. Nauji metai prasidėjo su atnaujinta dėstytojų komanda. Įvykus kunigų seminarijų reformai, fakulteto administracija teikia konsultacinę pagalbą seminarijoms, dėstytojai skaitys paskaitas seminaristams. Dekanas Benas Ulevičius dalijasi naujais fakulteto projektais ir uždaviniais: „Vienas iš svarbiausių uždavinių – atsiliepti į vis didėjantį tikybos mokytojų poreikį Lietuvos miestuose ir regionuose. Šiai problemai spręsti jau kurį laiką skiriame ypatingą dėmesį. Taip pat esame paruošę studentams puokštę papildomų, individualizuotų ugdymosi galimybių. Plėtojame neformalaus ugdymo programas, esant poreikiui turime galimybę teikti ekspertinę pagalbą katalikiškoms įstaigoms, organizacijoms, mokykloms. Mūsų laukia įdomūs, intensyvūs ir prasmingi metai.“

VDU Katalikų teologijos fakulteto informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite