Religija

Benediktas Jurčys OFM. Velykų kilmė

Velykų šventės ištakas randame Senojo Testamento Išėjimo knygoje. Šį kūrinį, vertai galime vadinti „Evangelija“, nes ji skelbia gerąją Dievo naujieną ir lemtingus žydų bendruomenei Egipte įvykius, kurie klostėsi apytiksliai 1350-1200 m. prieš Kristų.

Kun. Vytenis Vaškelis. Verbų sekmadienis

Kai Jėzus, žmonių minios liaupsėmis garbstomas, ant asilaičio įjojo į Jeruzalę, Jis iš anksto žinojo, kad netrukus daug tų žmonių, fariziejų sukurstytų, išsižadės Jo ir išduos Jį mirti. Vis dėlto Jis priėmė jų audringą garbinimą, nes Jis taip pat puikiai žinojo, jog kai bus pakeltas ant kryžiaus, tada daugelį taip prie savęs patrauks, jog jų širdys visiškai pasikeis ir, pamilusios Jį, Jo daugiau nebeišsigins.

Harry Blamires. Krikščionybės juodinimas

Argi tai nieko nesako apie visuomenės požiūrį į Bažnyčią, jeigu praeityje nė karto nekelta konstitucinio klausimo dėl to, ar deramai oficialias vyskupų skyrimo funkcijas vykdė laisvamaniai ministrai pirmininkai, kurių gyvenime krikščionybė nebuvo reikšminga?

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Reklama

Tapk kokybiškos žiniasklaidos rėmėju!

Balandis:

Surinkta:: 2346.93 Eur (23%)

0 Eur 10000 Eur
Paremti
Reklama
Reklama