Religija

Kas gyvenimą padaro gražų?

Gražiausia mano gyvenime kalbantis dviese suvokti žmogų, paženklintą dramos ar vidinio stygiaus ir vis tiek kupiną nepakeičiamų dovanų, per kurias gyvenimas Dieve gali suteikti jam viską.

Šešėliai maldoje

Kalbėdami apie įvairias dvasinio gyvenimo patirtis, krikščioniškojo dvasingumo mokytojai nuo seno vartoja specifines sąvokas. Galima patirti „sausrą“ neišgyvenant depresijos, tikintis, kad ši sausra maldoje laikina. Galima patirti „tamsą“ nenustojant tikėti.

bernardinai.lt

< 1 min

Popiežius priėmė Arabų Lygos vadovą

Penktadienio vakarą popiežius Benediktas XVI privačioje audiencijoje priėmė Arabų Lygos generalinį sekretorių Amr Moussa, kuris ketvirtadienį, kartu su Vatikano sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominique Mamberti pasirašė Valstybės sekretoriato ir Arabų Lygos bendradarbiavimo memorandumą.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Benediktas Jurčys OFM. Velykų kilmė

Velykų šventės ištakas randame Senojo Testamento Išėjimo knygoje. Šį kūrinį, vertai galime vadinti „Evangelija“, nes ji skelbia gerąją Dievo naujieną ir lemtingus žydų bendruomenei Egipte įvykius, kurie klostėsi apytiksliai 1350-1200 m. prieš Kristų.

Reklama

Tapk kokybiškos žiniasklaidos rėmėju!

Rugpjūtis:

Surinkta:: 0 Eur (0%)

0 Eur 10000 Eur
Paremti
Reklama
Reklama

Kun. Vytenis Vaškelis. Verbų sekmadienis

Kai Jėzus, žmonių minios liaupsėmis garbstomas, ant asilaičio įjojo į Jeruzalę, Jis iš anksto žinojo, kad netrukus daug tų žmonių, fariziejų sukurstytų, išsižadės Jo ir išduos Jį mirti. Vis dėlto Jis priėmė jų audringą garbinimą, nes Jis taip pat puikiai žinojo, jog kai bus pakeltas ant kryžiaus, tada daugelį taip prie savęs patrauks, jog jų širdys visiškai pasikeis ir, pamilusios Jį, Jo daugiau nebeišsigins.

Harry Blamires. Krikščionybės juodinimas

Argi tai nieko nesako apie visuomenės požiūrį į Bažnyčią, jeigu praeityje nė karto nekelta konstitucinio klausimo dėl to, ar deramai oficialias vyskupų skyrimo funkcijas vykdė laisvamaniai ministrai pirmininkai, kurių gyvenime krikščionybė nebuvo reikšminga?