Visuomenė

Laisvės kryžkelės. Partizanų legalizacija

Iš tikrųjų, problema buvo gana aštri. Viena vertus, 1944-1945 metais veikė tikrai gausūs partizanų būriai visoje Lietuvoje. Manoma, kad tuo metu miške buvo net iki 50 tūkstančių asmenų. Jiems buvo sunku išsilaikyti, sunku prasimaitinti ir pan. Todėl reikėjo kažką daryti. Vienų partizanų dalinių vadai leido kai kuriems savo kovotojams legalizuotis, t.y. pereiti į legalų gyvenimą netgi atiduodant ginklus. Žinoma, tuos ginklus partizanai sukeisdavo ir besilegalizuojantiems kovotojams duodavo prastesnius. Kiti vadai – atvirkščiai, visiškai draudė legalizaciją.

Laisvės kryžkelės. Lietuvos laikinoji Vyriausybė

Pagrindinis tikslas buvo išsivaduoti iš sovietinės okupacijos, po to - deklaruoti nepriklausomybės atkūrimą, sudaryti Laikinąją Vyriausybę ir pateikti vokiečiams įvykusį, pačių lietuvių įvykdytą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo faktą. Birželio 23 d. 10 val. ryto Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Levas Prapuolenis su būreliu vyrų užėmė Kauno radiofoną ir Lietuvos aktyvistų fronto vardu paskelbė: „Sovietų Sąjungos okupacijai galas; galas sovietų prievartai ir klastai, kuria Lietuvos valstybė buvo tariamai įjungta į Sovietų Sąjungą, atstatomas Lietuvos suverenumas ir skelbiama Laikinoji Lietuvos Vyriausybė tokios sudėties... Tautiečiai kviečiami išvalyti savo gyvenamąją vietą nuo okupantų ir perimti vietinę administraciją į savo rankas“. Kilus sukilimui daugelyje Lietuvos vietovių buvo atkurta vietos administracija, daug kur sukilėliai perėmė valdžią, nors aukos tikrai buvo didelės – vien sukilimo metu žuvo apie 2000 savanorių.

Laisvės kryžkelės. Žudynės karo pradžioje

Žudynės prasidėjo birželio 22 d. ir tęsėsi dar beveik savaitę. Vien Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta daugiau nei tūkstantis politinių kalinių, iš kurių net 99 procentai - lietuviai. Žinoma, nemažai politinių kalinių sovietai spėjo išvežti iš Lietuvos teritorijos ir nužudyti Rusijoje bei Baltarusijoje. Statistika liūdna. O iš viso pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu per vienerius metus bolševikų aukomis tapo daugiau nei 31 tūkstantis mūsų tautiečių.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Laisvės kryžkelės. Psichologinės represijų pasekmės

Išties psichologai, atlikę atitinkamus tyrimus, tą patvirtina. Tiesa, tie tyrimai pas mus, galima pasakyti, pradėti tik dabar ir dabar dar vyksta. Tuo tarpu Vakaruose tokie tyrimai buvo pradėti tuoj po Antrojo pasaulinio karo. Buvo tiriamos nacizmo represijų ilgalaikės psichologinės ir psichopatologinės pasekmės. Tuo tarpu mes čia kalbame apie kur baisesnes ir žiauresnes represijas, kalbame apie bolševikinį režimą, kurio pasekmes mes visi jaučiame iki šiol.

Reklama

Tapk kokybiškos žiniasklaidos rėmėju!

Spalis:

Surinkta:: 1266.83 Eur (13%)

0 Eur 10000 Eur
Paremti
Reklama
Reklama

Laisvės kryžkelės. Lietuvos šaulių sąjunga

Pagal sąjungos nuostatus šauliais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Pirmoji ir gausiausia kategorija yra Jaunieji šauliai, t.y. jaunuoliai nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Visi Jaunųjų šaulių padaliniai yra įsteigti Šaulių sąjungos rinktinių vadų įsakymais ir įeina į rinktinių sudėtį. O Jaunųjų šaulių veiklai vadovauja padalinio vado įsakymu skirtas šaulys.

Laisvės kryžkelės. Lietuvos partizanų vadas Jonas Žemaitis

Jonas Žemaitis tiesiog laukė nurodymų iš Lietuvos Laisvės šaulių organizacijos vadovybės, o vėliau ir iš Lietuvos laisvės armijos. Kaip kadrinis karininkas, pripratęs prie kariškos disciplinos bei tvarkos, reikia manyti, tiesiog nenorėjo užsiimti saviveikla. Juk čia mums dabar žinomi įvairūs istoriniai faktai, o kas tais laikais galėjo prognozuoti įvykių seką?