2020 06 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kaune – naujojo arkivyskupo metropolito K. Kėvalo ingreso iškilmės

Popiežiaus Pranciškaus Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas trečiadienį iškilmingai įžengs į Kauno arkikatedrą baziliką. Šiandien, šventės išvakarėse, tikintieji kviečiami į maldos vigiliją su paskirtuoju Kauno arkivyskupu metropolitu.

19.00 val. Kauno arkikatedroje bus meldžiamasi Valandų liturgijos I Vakarine malda,  skirta Šv. Jono Krikštytojo iškilmei, po to vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kviečiami dalyvauti visi norintieji, tačiau besilaikant visų šiai situacijai reikalingų saugumo priemonių.

O rytoj, birželio 24-ąją, minint Šv. Jono Krikštytojo gimimą, naujojo arkivyskupo sutiktuvės prasidės 11.00 val. prie Kauno arkikatedros durų. Iškilmingą Eucharistijos liturgiją arkivysk. K. Kėvalas švęs drauge su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais, tikinčiaisiais.

Dėl Covid-19 šalyje vis dar neatšaukta nepaprastoji padėtis, todėl į arkikatedrą bus įleidžiamas ribotas kiekis žmonių. Stebėti iškilmę, drauge melstis tikintieji galės šventoriuje, kur bus įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai. Švęsti Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo tarnystės pradžią, dėkoti Dievui ir stebėti iškilmes taip pat bus galima per LRT, klausytis – per „Marijos radiją“.

Arkivysk. Kęstutis Kėvalas. Evgenios Levin nuotrauka

48-erių metų Kaune gimęs Kęstutis Kėvalas yra teologijos daktaras, studijavęs JAV ir Lietuvoje. Kunigystės šventimus priėmė 2000 metų birželio 29 d. Kauno arkikatedroje. 2012-aisiais popiežiaus Benedikto XVI paskirtas tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru, vėliau trejus metus vadovavo Telšių vyskupijai. Šių metų vasario 19 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

Arkivyskupas K. Kėvalas yra Lietuvos vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos narys, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, Švietimo komisijos pirmininkas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys.

Arkivysk. K. Kėvalas – penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 metų po arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko, kardinolų Vincento Sladkevičiaus MIC ir Sigito Tamkevičiaus SJ bei arkivyskupo Liongino Virbalo SJ.

Lietuvos vyskupų konferencijos ir Kauno arkivyskupijos informacija