2014 12 01

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Naujo žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerio tema – būti žmogumi

Besibaigiant 2014 metams, Bernardinai.lt išleido naują, ketvirtąjį šiais metais, žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerį, kuriame skaitytojus kviečia į nenuspėjamą kelionę su žinomais autoriais ir netikėtais pašnekovais. Apie ką šis žurnalo numeris? Vis apie tą patį – ką reiškia būti žmogumi šiandien?

Naują žurnalą galite pasklaidyti ČIA

„Keliai Dievo link skirtingi ir unikalūs. Jei mes eisime savuoju, kuris iš tiesų mums skirtas, būtinai pasieksime galutinį tikslą“. Taip straipsnyje „Keliai Dievo link“ rašo metropolitas Antonijus iš Surožo, savo tekste pateikiantis visiškai skirtingas apaštalų Pauliaus ir Petro tikėjimo keliones. Šią temą pratęsia ir kunigas Kęstutis Dvareckas straipsnyje „Keliai į prasmę, gilyn į Gyvenimą“, kuriame autorius apmąsto, ką reiškia būti savimi, būti savo vietoje, būti žmogumi. Benediktinas vienuolis Jonathanas Duringas tekste „Viltis, šviečianti tamsoje“ kalba apie nenuspėjamai žmogišką Dievą, kuriam nereikia jokių žmogiškos meilės įrodymų, nes Dievas mus myli be priežasties, be pagrindo. Ir tai išties Geroji Naujiena.

Rubrikoje „Asmenybė“ – pokalbis su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu SJ, kuriame ganytojas pasakoja apie savo pašaukimo kelionę, kurioje netrūko nei druskos, nei saldumo. Tačiau, kaip teigia vyskupas, „kelionė nėra vien tiktai tikslas ir nėra vien tiktai kelias. Visa tai susijungia, nes neidamas tikrai nenueisi, o neturėdamas tikslo paprasčiausiai paklysi“.

Nebijokime švelnumo“ – ragina popiežius Pranciškus. Žurnale publikuojamas 2013 m. popiežiaus duotas interviu, kuriame jis kalba apie tikrąjį Kalėdų džiaugsmą ir didįjį paradoksą – Dievo įsikūnijimą, Kalėdų reikšmę šiuo konfliktų metu, vaikų kančią, krikščionių vienybę bei Bažnyčios ir politikos santykį. Rubrikoje „Tikėjimo vartai“ taip pat skelbiamas Peter Rollins straipsnis „Besąlygiškas svetingumas“, kuriame autorius pateikia paradoksalų pasakojimą apie kunigą ir demoną, apie radikalų svetingumą, skirtą ne tik draugams, mylimiesiems, bet visiems, net ir priešams…

Skyriuje „Tėvai ir vaikai“ – du vienas kitą papildantys, praplečiantys, o vietomis ir diskutuojantys tekstai. Anot psichologo, penkių vaikų tėvo Gordono Neufeldo, vaikams tėvų reikia labiau nei bendraamžių, todėl tėvų pareiga – išlaikyti ryšį su vaikais, išsaugoti santykį, kad šie galėtų vėliau atsiskirti ir tapti pačiais savimi. Straipsnyje „Baimė dėl savo vaiko“ kalbama apie įvairias baimes, su kuriomis susiduria vaikus auginantys tėvai. Kaip su jomis gyventi? Kaip išgąsdintiems tėvams auklėti savo vaikus ne baimėje, bet meilėje?

Rubrikoje „Ugdymas“ – filosofo Arūno Sverdiolo tekstas „Apie išmintį čia ir dabar“, Donato Puslio parengtas „Dviejų poetų dialogas apie mirtį“, Roger Scruton straipsnis „Begėdieškieji ir nemylintieji“, kuriame autorius apmąsto gėdos, nuogumo ir žmogaus kūno sampratos pokyčius per pastaruosius dešimtmečius. Taip pat šiame skyriuje ir 35 trumpi, bet vertingi pastebėjimai, kuriuos per ilgus amžius subrandino žydų folkloras.

Prasidedant visuotinės Bažnyčios paskelbtiems „Pašvęstojo gyvenimo“ metams tęsiame jau anksčiau žurnale užgimusią rubriką „Pašaukimas“, kurioje savo gyvenimo istorija, pašaukimo keliu bei mintimis apie iššūkius šių dienų krikščioniui dalijasi kunigai bei vienuoliai. Šį kartą pažintis su 1980 m. gimusiu kunigu Mariumi Talučiu, šiuo metu tarnaujančiu lietuviškoje Punsko parapijoje, Lenkijoje.

Rubrikoje „Sielogyda“ pateikiamas Marge Fenelonis straipsnis „Ar gali žmonės iš tikrųjų pasikeisti?“ bei Justinos Kaliatkaitės „Kodėl Jums verta kreiptis pagalbos, jei gyvenate šalia priklausomo žmogaus?“

„Pokalbiuose apie kultūrą“ – susitikimas su garbiais Lietuvos kūrėjais – gausybės poezijos knygų autoriumi, vienu iš festivalio „Poezijos pavasaris“ iniciatoriumi, poetu Algimantu Baltakiu bei vienu iš garsiojo Lietuvos fotomenininkų devintuko, kurių paroda 1969 m. atidaryta Maskvoje žymėjo Lietuvos fotografijos meno draugijos gyvavimo pradžią, fotografu ir siuvėju Antanu Miežansku.

Rubrikoje „Civitas“ pateikiamasčekų dramaturgo, mąstytojo ir politiko Vaclavo Havelo (1936–2011) straipsnis „Pilietinė visuomenė ir jos priešai“, kurio mintys, nors išsakytos 1997 metais, tačiau ir šiandien aktualios ir vertingos. Apie dovanojimo kultūrą bei „bendrojo gėrio“ sampratą kalba Enzo Bianchi tekste „Dovanojimo šokis, keičiantis pasaulį“.

Bernardinai.lt neseniai išleido gamtininko ir publicisto, Bernardinai.lt bendradarbio Henriko Gudavičiaus 2008–2012 m. dienoraščių knygą „Laiškai iš kaimo“. Šia proga rubrikoje „Gamta“ skelbiamas pokalbis su H. Gudavičiumi apie gyvenimą vienkiemyje, kasdienius kaimo žmogaus darbus bei rūpesčius, rašymą bei vaikščiojimo tais pačiais takeliais privalumus.

Rubrikoje „Aštuntoji diena“ rašytojo Gilberto K. Chestertono esė „Išmintis ir orai“, poeto ir eseisto Donato Petrošiaus tekstas „Laiko rankos“ bei Monikos Midverytės OFS nuotykiai Kenijoje – „aukštyn kojom“ šalyje.

„Skanaus“ šį kartą taria Zita Rimkienė, įkūrusi kitokios lietuviškos virtuvės restoraną ir kviečianti Kūčių ar Kalėdų stalui pasigaminti marinuotą silkę su juodos duonos trupiniais.

Vaikams (ir ne tik jiems) jauna dailininkė Ona Kvašytė (kurios piešinys yra ir ant šio numerio viršelio) pateikia žavų komiksą „Šiandien jums gimė Išganytojas“, o Dalia Zaleskienė dalijasi Kalėdų ryto paprastumu.

Gerų ir turiningų Jums klausimų bei atradimų šioje „Kelionėje“.

Daugiau apie žurnalą rasite ČIA

Įsigyti žurnalą galite ČIA

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.