2020 06 19

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

„Klausk „Bernardinų“: kodėl katalikai garbina ne tik Jėzų, bet ir Jo Širdį?

Šiandien Katalikų Bažnyčioje – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė. Ją 1856 m. oficialiai įvedė popiežius Pijus IX. Matome, kad ši liturginė šventė palyginus „jauna“ – apie jos ištakas ir šv. Mariją Margaritą Alakok galite sužinoti čia.

Šios savaitės klausimas, kurį uždavė „Bernardinų“ skaitytojas – kaip tik apie Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.

Vilnietis Adolfas: „Man sunku suprasti šitą šventę. Biblijoje juk raginama garbinti Viešpatį Jėzų Kristų, o ne jo širdį, ranką ar kurią kitą kūno dalį. Kaip suprasti?“

Dėkojame už klausimą. Į jį atsako kunigas, kurio tarnystės vieta , atrodo, pati tinkamiausia mūsų temai.

Kun. Nerijus Pipiras. Gedimino Šulco / Bernardinai.lt nuotrauka

Kauno Švenčiausiosios Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras

„Jėzus kalbėjo:

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. (Mt 11, 28–29)

Matome, kad pats Jėzus kviečia glaustis prie Jo Širdies, atnešti visus savo sunkumus ir rūpesčius. Į Ją viskas sutelpa! Evangelijoje pagal Joną minima, kad Paskutinės Vakarienės metu mylimasis mokinys glaudėsi prie Jėzaus krūtinės. Mirties valandą kareiviui perdūrus Širdį, iš Jos ištekėjo kraujo ir vandens. Apaštalas Tomas, skirtingai nei mylimasis mokinys, aukštutiniame kambaryje jau nesiglaudžia prie Viešpaties krūtinės, jis prisiliečia prie pačios Jėzaus Širdies žaizdos.

Taigi, garbindami Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, ir mes prisiliečiame prie Jos žaizdų, atiduodame tai nuolankiai Širdžiai visą savo gyvenimą, priglundame prie Gyvojo Dievo.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Reikia atkreipti dėmesį, kad mes negarbiname Širdies kaip atskiro organo ar ląstelių rinkinio, bet greičiau panyrame į paties Dievo meilės gelmes. Dėl mūsų Viešpats įsikūnijo, dėl mūsų Širdis pradėjo žmogiškai plakti, dėl mūsų išganymo Ji buvo perdurta. Taigi, pagerbiame patį Dievą.

Viename šv. Margaritos Marijos Alakok regėjimų Jėzus prašė, kad būtų pagerbtas per Jo Širdį. Į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį rodė ir Dievo Gailestingumo apaštalė šventoji seselė Faustina, primindama visam pasauliui, kad iš pervertos Jėzaus Širdies nepaliauja tryškusios gailestingumo srovės. Nuo seno širdis yra suvokiama kaip visos asmens būties centras. Taigi, garbindami Ją, garbiname Asmenį – patį Dievą, Jėzų Kristų.

Corrado Mezzana, „Švenčiausioji Jėzaus Širdis“ (fragmentas), 1922 m. Autoriaus / Wikipedia.org nuotrauka

Kartu nuoširdžiai raginu atnaujinti pamaldumą Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, atnaujinti pirmųjų penktadienių maldos praktiką. Paprastai Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė yra švenčiama penktadienį po Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (Devintinių). Mūsų, Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių), parapijoje šį penktadienį 12.00 val. aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Na, o tituliniai Švč. Jėzaus Širdies atlaidai vyks sekmadienį, birželio 21 d., 12.00 val. Nuoširdžiai kviečiu dalyvauti iškilmėje.“