Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 26

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Konsekruota nauja Minsko Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Konsekruota nauja Minsko Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. Baltarusijos kapucinų ordino archyvo nuotrauka

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčia Minske yra namai, kuriuose Dievas laukia visų. Kartu – tai Baltarusijos katalikų bendruomenės gyvastingumo liudijimas, sako parapijos klebonas kapucinas vienuolis t. Janas Sadouskis, praneša Šventojo Sosto misijų kraštų naujienų svetainė.

Parapijos bažnyčią Minsko šiaurės rytų Nova Boravaja kvartale, buvusiame Kopiščės kaime, šeštadienį, gegužės 20 d., konsekravo apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje arkivysk. Ante Jozičius. Iškilmės Mišias koncelebravo daug vyskupų dalyvaujant parapijiečiams ir garbės svečiams, tarp kurių buvo įvairių kraštų diplomatų. Iškilmėje pirmą kartą sugiedotas parapijos, turinčios apie 500 parapijiečių, himnas, kurį sukūrė vietiniai kompozitoriai.

Šventojo Sosto naujienų iš misijų kraštų svetainė „Fides“ informuoja, kad Baltarusijos kapucinų kustodijai šiuo metu priklauso trys dešimtys kapucinų vienuolių, įskaitant penkis naujokus. Kustodijos dvasininkai tarnauja ne vien Baltarusijoje, kur vadovauja 13 parapijų sielovadai trijose vyskupijose, bet ir baltarusių parapijoje Vilniaus arkivyskupijoje, ir kapucinų misijoje Sakartvele. Kapucinai darbuojasi ir neparapinės sielovados sferose – Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos „Caritas“ struktūrose, akademinio jaunimo, katechetų ugdymo ir šeimų sielovadoje, taip pat savo ordino kurijoje.

Iš maždaug pustrečio milijono Minsko miesto gyventojų apie 15 procentų yra katalikai. Jų sielovadą užtikrina apie dešimt veikiančių parapijų. Pažymėtina, kad žinomiausia Minsko katalikų bažnyčia, vadinamoji Raudonoji, valdžios įsaku buvo uždaryta ir atimta iš tikinčiųjų.

Pasak baltarusių spaudos, apaštališkasis nuncijus A. Jozičius gegužės 22 d. susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų ministru S. Aleiniku dvišaliams klausimams aptarti. Susitikimo dalyviai išsakė norą tęsti bendradarbiavimą įvairiose sferose ir puoselėti atvirą, vieniems kitus gerbiantį dialogą abiem pusėms rūpimais klausimais.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite