Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 11 17

XFM radijas

Klausymosi ir skaitymo laikas:

38 min.

Kristaus mokymo programa

Henrikas Žukauskas ir Remigijus Jucevičius. XFM nuotrauka

XFM radijo laidoje „Apie dangų ir žemę“ (vedėjai Remigijus Jucevičius ir Henrikas Žukauskas) – mintys apie sveiką Kristaus mokymą, jo atšakų skirtumus, nukrypimus bei keletas patarimų, kaip atskirti mokymą nuo klaidžiamokslio.

Kad geriau suprastume Kristaus mokymą, svarbu pažiūrėti, kaip Jėzus mokė savo apaštalus. Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Matą, kurią galime suprasti kaip pradžiamokslį, yra net penki pamokslai, iš kurių aišku, kad Jis nemoko nieko nauja, nes sako: „Girdėjote, kad pasakyta, o aš Jums sakau.“ Jis radikalizuoja seną mokymą, kitaip tariant, nori sugrąžinti įstatymų, pranašų mokymą prie intencijos, ką Dievas norėjo pasakyti. Galima įžvelgti ir dar vieną aspektą – Kristus mokymą nukreipia į žmogaus vidų, sako, kad įstatymai turi būti vykdomi iš širdies.

„Kristaus mokymas taip pat labai įtaigus, keičiantis ir išlaisvinantis žmones, mokantis ne tiek, ką reikia žinoti, o ką daryti“, – sako H. Žukauskas.

Jėzaus mokymas – ir etinis, visiems suprantamas, įgyvendinamas, „iš karto kirsdavo į problemos širdį“. Kita vertus, kartu yra sunkus, nes reikia perorientuoti širdį, kad tą mokymą įvykdytum.

Laidoje išgirsite:

0:00 – Įžanga;

2:26 – Kristaus mokymas;

8:06 – Kas yra sveikas mokymas;

12:23 – Ar Kristus turėjo mokytojų?

16:50 – Sveiko mokymo priešai;

20:23 – Kaip atsirinkti sveiką mokymą?

24:00 – Skirtingų mokymų kilmė;

28:44 – Nepasitenkinimo kitais mokymais kilmė;

32:49 – Patarimai, kaip atsirinkti teisingą mokymą;

Parengė Ūla Drobnytė

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite