2021 05 27

katalikai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

Cathopic.com nuotrauka

Ketvirtadienį po Sekminių švenčiama Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Lietuvoje ji įvesta 2013 m. Visuotiniame Romos kalendoriuje nėra.

Šventės ištakos – Ispanijos kontempliatyvios Kristaus Kunigo seserų oblačių vienuolijoje, besimeldžiančioje už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data liturginiame kalendoriuje: ketvirtadienis po Sekminių.

Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę: tai buvo vienas iš jo pontifikate švęstų Kunigų metų dvasinių vaisių.

Pagal lk.katalikai.lt