2020 12 26

Kun. Algirdas Malakauskis OFM

bernardinai.lt

Vaizdo įrašo trukmė:

4 min.

Leiskime Dievui augti mumyse

„Brolių pranciškonų vardu sveikinu Jus sulaukus šventų Kalėdų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienio!“ – į „Bernardinai.lt“ skaitytojus kreipiasi Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Algirdas Malakauskis, OFM.

Vienuolis pranciškonas kviečia sunkumų akivaizdoje nenusiminti ir turėti viltingą krikščionišką laikyseną:

„Kai nutiko vienas didingiausių įvykių žmonijos istorijoje – nebuvo nei šventinio draugų šurmulio, nei žybsinčių girliandų, nei skambančių kalėdinių melodijų. Nes Kalėdų žinia yra ne apie tai. Kalėdų žinia – kad pats Visatos Kūrėjas prieš du tūkstančius metų nužengė į mūsų mažą planetą, į konkrečios šeimos gyvenimą, tapo vienu iš mūsų – ir todėl šiandien, būdamas Visagalis, bet kartu ir žmogus, Viešpats tobulai, iki menkiausių smulkmenų, mus supranta.“