2021 01 28

bernardinai.lt

Skaitymo ir žiūrėjimo laikas

23 min

Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia – tarsi meno kūrinys ant kalvos lyg pjedestalo

Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia. Wikiwand.com nuotrauka

Medinė Dievo Apvaizdos bažnytėlė Lesčių miestelyje stovi atokiau nuo gyvenvietės, ant kalvos. Iš toliau žvelgiant ji atrodo tarsi skulptūra, meno kūrinys, eksponuojamas ant kalvos lyg ant pjedestalo.

Pastatas yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su siaura apside, šonine zakristija ir bokšteliu ant kraigo. Šalia stovi medinė varpinė, anksčiau turėjusi ir nedidelį balkonėlį, nusidriekusios senos kapinaitės.

Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčią 1789 metais pastatė vietos dvarininkai Kotryna Remerienė ir Jonas Remeris, taip pat jie išlaikė kunigą. 1826-aisiais čia pradėjo veikti parapinė mokykla, įsteigta altarija, kuriai skirtas gana didelis sodas.

Lesčiuose daugiau kaip 30 metų klebonavo Juozas Underys, o parapijos valdytoju 1956–1961 metais buvo kunigas Antanas Ylius, Sibiro tremtinys. Jo rūpesčiu bažnyčia suremontuota: sienos iš lauko apkaltos lentomis, uždengtas naujas stogas, viduje pastatyta suolų, suremontuota varpinė.

Videoreportaže dizaineris, dailininkas, kultūros istorikas mėgėjas ir kraštotyrininkas Vilius Puronas pasakoja, kad Lesčių bažnyčios pastatas – vienas seniausių Raseinių rajone, apskritai taip gerai išsilaikiusių medinių pastatų kaip ši šventovė Lietuvoje mažai. Tautodailės laikmečio bažnyčios trikampis frontoniukas pagrindiniame fasade, pasak V. Purono, susisieja su anuomečiais čiukurais – medinių trobesių trikampėmis angomis, esančiomis stogo gale, ties kraigu.

Bažnyčia turi valminį stogą, keturias kolonėles ir portiką, pastatytą apie 1789 metus. Galiniame fasade yra trisienė presbiterija. Įdomu, kad stogo šlaitas šioje pusėje yra smailesnis, ir šis smailumas po savimi gobia dvi zakristijas. Senuose dokumentuose minima, kad Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia apie 1823 metus turėjo tris bokštelius, tačiau šiandien išlikęs tik vienas.

Bažnyčioje yra trys altoriai: centrinis pastatytas 1910-aisiais, o šoniniai – 1908-aisiais. Beje, centrinis altorius slepia paslaptį: už Švč. Mergelės Marijos paveikslo, nutapyto tuo pat metu, kaip ir buvo statoma bažnyčia, yra erdvė, kurioje tebestovi Kristaus statula. Vietos moterėlės ją, vaizduojančią Kristų raudonais drabužiais, puikiai tebeprisimena.

Wikiwand.com nuotrauka
Wikiwand.com nuotrauka
Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia. Wikiwand.com nuotrauka
Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia. Wikiwand.com nuotrauka
Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia. Wikiwand.com nuotrauka
Wikiwand.com nuotrauka
Wikiwand.com nuotrauka

Parengė Jurgita Jačėnaitė

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien