2021 02 27

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

LGGRTC generalinis direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas kviečia atvirai diskusijai

Prof. dr. Adas Jakubauskas. Vyginto Skaraičio / Fotobanko nuotrauka

Atsiliepdamas į Vilniaus universiteto istorikų atvirą laišką, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas kviečia kolegas diskutuoti ne per žiniasklaidą, o susėdus prie bendro stalo pagal mokslo visuomenėje vyraujančias tradicijas.  

***

Gerbiami Vilniaus universiteto Kolegos,

atsakydamas į man skirtą atvirą laišką, kuris vakar buvo paskelbtas „Bernardinai.lt“ portale, pirmiausia apgailestauju, kad jau daugiau nei mėnesį besitęsiantys vieši debatai apie padėtį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (toliau – LGGRTC) dėl galbūt skirtingų interesų ir skirtingų pasaulėžiūros aspektų iki šiol neišaugo iki konstruktyvios diskusijos. Anaiptol, vyrauja aštri priešprieša ir inertiškumas. Tačiau giliai širdyje tikiu, kad mus su Jumis vienija bendras tikslas – valstybės pozicijos istorinis pagrindimas ir įprasminimas, juk, anot prof. Vytauto Landsbergio, kurio žodžius cituojate savo laiške, svarbu neįsivelti į anos pusės melagių primetamus žaidimus dėl praeities, ir laikytis savo, tiesos ir faktų kelio.

Gerbdamas Jūsų nuomonę ir profesines kompetencijas, tikiuosi dabar ir ateityje abipuse pagarba ir tolerancija grįsto dialogo. Man yra svarbios Jūsų, kaip profesionalių tyrėjų, ekspertinės įžvalgos.

Esu visuomet atviras konstruktyviai diskusijai, bet negaliu toleruoti kai kurių iš anksto suformuotų nepagrįstų iracionalių kaltinimų ar mėginimų supriešinti su kitais žmonėmis, institucijomis ar tautinėmis grupėmis. Manau, kad tai kyla dėl informacijos stygiaus, o galbūt klaidingų viešojoje erdvėje sklandančių nuomonių interpretacijos.

Suprasdamas esamos padėties rimtumą, įvertindamas esamų problemų, kurios tęsiasi jau daugelį metų, mastą, siekdamas, kad LGGRTC galėtų efektyviai funkcionuoti dabar ir ateityje, tolygiai vykdydamas visus jai keliamus uždavinius ir stengdamasis išpildyti Lietuvos žmonių teisėtus lūkesčius dėl mūsų valstybės istorinės atminties, kai tik leis karantino sąlygos susirinkti kartu, maloniai kviečiu Jus atvirai konstruktyviai ir produktyviai diskusijai. Prašau apie ketinimus dalyvauti diskusijoje pranešti adresu: centras@genocid.lt.

Pagarbiai –

LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas