2020 07 02

Vatican news

Žiūrėjimo laikas:

1 min

Liepą popiežius prašo melstis už šeimas

Šventojo Tėvo maldos intencija liepos mėnesiui:
„Šeima turi būti saugoma. Daug pavojų jai gresia: per skubus gyvenimo ritmas, stresas. Kartais tėvai užmiršta pažaisti su savo vaikais. Bažnyčia turi drąsinti šeimas ir jas palydėti, padėti išspręsti visus sunkumus.
Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu, o ypač kad jas saugotų valstybės.“