2021 12 08

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 1, 26–38 „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.

Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas.

O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namams per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“.

Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“

Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“.

Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Gražina Dapšauskytė FPS

Netikėtą žinią angelas Gabrielius atneša Marijai. Šita žinia pakeičia Marijos gyvenimą. Išgirdusi neįprastą sveikinimą ir padrąsinimą „Nebijok, Marija“, ji leidžia, kad Dievas įsiveržtų ir tvarkytų jos  gyvenimą.

Išgirskime ir kiekvienam iš mūsų skirtus pasveikinimo žodžius ir padrąsinimą. Dievas žino mūsų vardą, mūsų namus, mūsų gyvenimą, kasdienybę, santykius. „Tik tie, kurie pasirengę klausytis, turi laisvę atsisakyti savo dalinio ir nepakankamo požiūrio, savo įpročių, savo stereotipų. Tada išties būname pasirengę išgirsti pašaukimą, sugriaunantį visą mūsų saugumą, tačiau vedantį į geresnį gyvenimą, nes neužtenka, kad visa klotųsi gerai, būtų ramu. Gali būti, jog Dievas mums siūlo ką nors daugiau, o mes, apimti tingaus išsiblaškymo, to neatpažįstame.“ (Gaudete et exsultate, 172)

Dievo valia, žinia mums, kaip ir Marijai, gali ateiti per kitus žmones, įvykius, aplinkybes. Tegu Marija, kuri buvo atvira Dievo Žodžiui, padeda mums kasdien kantriai, dėmesingai klausytis jos Sūnaus, kuris šiandien mums kalba per Evangeliją ir priimti jos žodžius, taip pat jautria širdimi girdėti mūsų brolius ir seseris.

Marija yra pasiruošusi tarnauti, visiškai patikėti Viešpaties žodžiais, Jam atiduoti savo gyvenimo planus. Ar mes esame pasiruošę patikėti Dievo žodžiais, net jeigu iki galo visko nežinome ir nesuprantame? Ar esame pasiruošę tarnauti? Tegu Marija padeda mums suprasti, kad daugiau džiaugsmo yra duoti, o ne gauti, tegu išmoko tikrosios tarnystės.

Kartokime su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II: „Marija, padėk mums atsakyti Viešpačiui „Taip“, kai Jis mus kviečia bendradarbiauti, kad Jo meilė šiame pasaulyje būtų įkūnyta.“

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.