Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2023 01 27

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 10, 1–12. 17–20 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Antanas Saulaitis SJ. Vidmanto Šimkūno nuotrauka

Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.

Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,– sugrįš pas jus.

Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums prisiartino Dievo karalystė!’

O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite: ‘Mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia!’ Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui“.

Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“.

O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaro autorius – Antanas Saulaitis SJ

Labai įdomu, kiek įtakos krikščionybė turėjo žmonijos gyvenime ir kultūrose, steigdama mokyklas ir ligonines. Girdime, kaip Jėzus siunčia vis daugiau mokinių gydyti, patiems sveikti, sveikai gyventi, atkurti sveikus ryšius tarp žmonių ir bendruomenių, kaip Jis pats daro.

Ne šėtonas, piktoji dvasia ligas sukelia – jam tik džiaugsmas, kai žmonės vargsta ir klaidžioja. Dievo karalystė remiasi Jėzaus vardu, tų mokinių ir jų sekėjų tikėjimu Jėzaus vardu, Jėzaus vardo galia. Mokiniai įgalinti plačiai misijai palengvinti visas kančias – dvasines, fizines, nugalėti blogį širdyje ir visuomenėje.

Bažnyčia yra Jėzaus vardo nešėja, turi galią atitolinti piktą, „įrašyti vardus danguje“. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis paliko savo dvasinį palikimą Marijonų vienuolijos mokymuose, savo vyskupiškos tarnystės darbuose. Dievo karalystė gyvuoja ir tarp mūsų.

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite