2021 10 18

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves kur jis pats ketino vykti.

Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams!“ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,– sugrįš pas jus.
Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio.

Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums prisiartino Dievo karalystė!’“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Šiandien yra šv. Luko Evangelisto šventė. Visi vertiname jo parašytą Evangeliją bei Apaštalų darbus. Ir ta proga skaitant šios dienos Evangelijos ištrauką dažniausiai kalbama apie pašaukimus. Net Jėzus pats pareiškė: Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Siūlyčiau pažiūrėti kitaip, iš kitos pusės.

Kai Jėzus išsiunčia dar septyniasdešimt du mokinus, neskaitant apaštalų, nori kad šie atvyktų ankščiau ten, kur Jis pats ketino vėliau vykti. Jie turėjo paruošti žmones Jo atvykimui. Jėzus neieškojo sau šlovės, bet „Dievo Karalystės“. Ir dėl to norėjo turėti talkininkų, kad kiekvienas turėtų galimybę išgirsti apie Dievo meilę. Jis nesitenkina miniomis, kurias pritraukdavo. Tas Jėzaus sprendimas reiškia, kad Jis rūpinasi mumis, kad nuolat mūsų ieško, kad naudojasi kiekviena situacija bei galimybe mus pasiekti.

O aš? Kur save randu šioje Evangelijoje? Galima savęs paklausti: „Ar esu pasiruošęs talkininkauti Jam?“ Bet visų pirma siūlyčiau užduoti sau kitą klausimą: „Ar esu pasiruošęs Jį ir Jo pasiuntinius priimti?“ Duoti valgio bei vietą apsistoti nėra svarbiausias dalykas, tai yra vidinės nuostatos pasekmė. Pirmiausia reikia tapti ramybės vaikais, t. y. žmonėmis, kurie turi atvirą širdį Dievo balsui ir Jo malonei. Tai yra tapti žmonėmis, kurie ieško Dievo karalystės ir Jo teisumo (Mt 6,33), žmonėmis, kurie klauso Dievo žodžio ir jo laikosi (Lk 11, 28).

Padėk man, Viešpatie, kad priimčiau Tavo žodį, Juo gyvenčiau, Jį skelbčiau ir tapčiau ramybės vaiku.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu