Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Dominyka Violeta Slepikaitė DP ir Veronika Rasa Vilkaitė DP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.

Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,- sugrįš pas jus.

Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums prisiartino Dievo karalystė’!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Dominyka Violeta Slepikaitė DP ir ses. Veronika Rasa Vilkaitė DP

Šios dienos Evangelija – pasakojimas apie tai, kaip Jėzus išsiunčia mokinius į tuos miestus ir kaimus, į kuriuos pats ketino vykti. Vėl ataidi girdėtas siuntimo į visą pasaulį motyvas. Šiandien pirmajame skaitinyje randame vakar minėto apaštalo Pauliaus žodžius Timotiejui: Dievas mums davė gi ne baimės dvasią, o galybės, meilės ir protingumo dvasią (2 Tim 1, 7).

Tai ta Viešpaties Dvasia, kuri ir įgalina eiti mokytojo pėdomis. Kaip Jėzus buvo pateptas Dvasia, kad skelbtų žodį ir darytų gailestingus darbus, taip ir mokiniai pratęsia jo misiją, kaip sako tas pats apaštalas Paulius Laiške kolosiečiams: Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia (Kol 1, 24).

Evangelijoje po praktinių nurodymų seka tai, ką pirmiausia turi daryti mokiniai – tai yra tarti: Ramybė šiems namams (Lk 10, 5). Žodis turi galią, tad ramybė iš tiesų nužengs, tik nuo ten esančių tikėjimo priklausys, ar ji tuose namuose pasiliks, ar grįš atgal pas mokinius. Mokiniai raginami ir gydyti ligonius bei vėlgi skelbti, kad Dievo karalystė čia pat. Tai sekmadienį girdėtos Jėzaus, kuriam rūpi suvargęs ir atgailaujantis žmogus, misijos tąsa.

Koks yra mano didžiausias rūpestis?