Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2023 01 26

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Antanas Saulaitis SJ. Vidmanto Šimkūno nuotrauka

Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.

Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas jus.

Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums prisiartino Dievo karalystė’!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaro autorius – Antanas Saulaitis SJ

Naujajame Testamente yra apaštalo Pauliaus laiškai abiem šios dienos šventiesiems. Minimi šventieji Timotiejus ir Titas. Kaip pakeliui į Damaską Pauliui prabilęs Jėzus, taip apaštalas pašaukė ir ugdė abu vyskupus vadovauti pirmųjų krikščionių bendruomenėlėms. O šie sugebėjo burti kitus talkininkus, bendradarbius.

Jėzus paskiria 72 sekėjus ne tik paruošti vietą vakarienei ir nakvynei kaip paprastai, bet jau poromis gydyti ir skelbti Dievo karalystę, mokyti žmones prieš Jėzui ir jo palydovams ateinant į kaimą ar vietovę.

Anų laikų svetingumo papročiai reikalautų ilgėliau pas kiekvienus pabūti, bendrauti, o čia Jėzus ragina likti vietoje, nesiblaškyti, nesisvečiuoti. Reikia skubėti, sutartinai, sklandžiai veikti, tvirtai nusistatyti dirbti, nedelsti, mokyti. Kad klausytojai išgirstų: „Mūsų išganymas arti.“

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite