Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 30

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 10, 13–16 „Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“

Jėzaus Danguolė Marija OCD. Autorės asmeninio archyvo/Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo:
„Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti jumyse, jų gyventojai būtų seniai atsivertę ir atgailoję su ašutine ir pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau, negu jums.

Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro!
Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jus niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja Jėzaus Danguolė Marija OCD

Jėzus nuliūdęs, o gal net nusivylęs žmonių netikėjimu. Vargas tau Chorazine, Betsaida… (plg. Lk 10, 13). Vargas ir mums, kai užkietiname širdis ir Jėzus lieka kažkur, bet ne mūsų gyvenimo centre.

Kai jaučiamės pajėgūs kontroliuoti, valdyti, planuoti savo gyvenimą, darbus, apsisprendimus, pasirinkimus taip, kaip mums norisi, tai nereiškia, kad Dievas mus už tai baus. Pats gyvenimas taps per sunki našta, nes, būdami patys sau pakankami, vargu, ar patirsime gyvenimo pilnatvę, džiaugsmą, ramybę ir pasitikėjimą Dievu.

Jėzus įspėja, nes trokšta mūsų atsivertimo. Jis trokšta, kad atsiverstume ne tik dėl stebuklų, bet ir dėl Jo paties, kad mūsų sugrudusios ir nuolankios širdys Jį šlovintų. Netikėti – niekinti patį Kūrėją, neatsiversti – nepatirti Dievo gailestingumo.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?