Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 10 01

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 10, 17–24 „Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“

Jėzaus Danguolė Marija OCD. Autorės asmeninio archyvo/Bernardinai.lt nuotrauka

Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“.
O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.

Tuomet Jėzus pradžiugo Šventąja Dvasia ir prabilo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, ir kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšt“.

Atsigręžęs vien tiktai į mokinius, jis tarė: „Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums: daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja Jėzaus Danguolė Marija OCD

Šiandien Bažnyčia mini, o Karmelio šeima švenčia Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės Iškilmę.

Dažnoje bažnyčioje rasime šv. Teresės paveikslą ar statulėlę. Bažnyčios mokytoja, misijų ir kunigų globėja, visą gyvenimą pašventusi maldai, gyvenimui bendrystėje su Dievu ir seserimis klauzūrinėje bendruomenėje.

Skaitant Teresėlės raštus juntama Evangelijos dvasia, žodis labai gyvas, atliepiantis. Gyvendama paslėptą gyvenimą Dieve gal ir neturėjo labai kuo didžiuotis. Paprastai maldos gyvenimo vaisiai būna paslėpti. Pati malda ir jos intensyvumas Karmelyje buvo tas atpildas ir vaisius.

Su pasitikėjimu aukodama kiekvienos dienos vargus ir džiaugsmus, Teresėlė gyveno širdimi, pripildyta Dievo artumo, troškimo Jį vis labiau mylėti, troškimo kuo daugiau dėl Jo nuveikti ir kartu ilsėdamasi Jame. Neturėjo jokių atramų, tik Jį patį, buvo įsišaknijusi tikėjime. Šios dienos Evangelijoje minimos mažutėlių dvasios jai netrūko.

Skaitydami šv. Kryžiaus Jono raštus galime pagalvoti, kad tai sunkiai įgyvendinamas mokymas, tačiau susipažinę su šv. Teresės gyvenimu galime teigti, kad ji perėjo visus išskaistinimo ir išgryninimo etapus, tamsiąją pojūčių ir dvasios naktį, būdama glaudžiai susivienijusi su Sužadėtiniu.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Terese, melski ir užtarki mus visus!

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.