Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 10 05

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.

Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite: ‘Tėve, teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams, ir nevesk mūsų į pagundą’“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Malda tai pokalbis su Dievu, kvietimas, kad jis lydėtų, saugotų ir laimintų gyvenimo kelyje. Žmogus prašo, kad Dievas būtų su juo, saugotų, suteiktų, kas jam tuo momentu reikalinga, padėtų pasiekti tikslus, suteiktų, kas neša laimę. Susikaupus prie kasdienių sunkumų ir siekimų, malda tampa labiau daiktiška, apie kasdienius smulkius dalykus, kur norime, kad mus lydėtų Dievas. Kartais suabejojama, ar malda netampa per daug „žemiška“. Todėl apaštalai ir klausia Jėzaus, kaip reikia melstis.

Viešpaties malda nušviečia tikrąjį žmogaus kelią, kuriuo jis pašauktas eiti, lydimas Dievo. Pirmiausia primenama, kad žmogus yra iš Dievo, o Dievas yra jo Tėvas. Tai ir pakelia, ir įpareigoja. Žmogus yra Dievo paveikslas, todėl savo gyvenimu apreiškia Dievą. Turėtų apreikšti jį taip, kad būtų galima suvokti, jog Dievas yra šventas. To nori Dievas, o ir tikintysis, todėl meldžia, kad jo ir Dievo valia sutaptų. Jo valia, kad žmogus kurtų žemėje meilės ir tiesos karalystę, kurią skelbia Jėzus, todėl meldžia, kad tai būtų ir žmogaus valia. Tam su pasitikėjimu prašoma duonos, taikos su Dievu ir artimu. Tai tikrasis žmogaus kelias ir Viešpaties malda, kad būtų kartu ir laimintų tame kelyje.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.