2021 10 08

Evelina Lavrinovičiūtė MVS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 11, 15–26 „Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“

Unsplash.com nuotrauka

Išvarius Jėzui demoną, kai kurie žmonės sakė: „Jis išvaro demonus su demonų valdovo Belzebulo pagalba“. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus.

Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė?! Jūs gi sakote mane išvejant demonus su Belzebulo pagalba. Jeigu jau aš išvarau juos su Belzebulo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį.

Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto.

Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi ji sako sau: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos iššluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena.

Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorė – Evelina Lavrinovičiūtė MVS

Sąjungininkų tema.

Jėzui kaip sąjungininkas priskiriamas Belzebulas.

Pats Jėzus bando pasakyti, kad veikia išvien su Šventąja Dvasia. Atskleidžia, kad mes galime rinktis, kieno bendrais būsime, ir kad niekaip negalime likti neutralūs.

Šis sąjungininkų pasirinkimas vyksta mūsų širdyje, o jo rezultatas regimas gyvenime. „Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal 5, 22–23a).