2021 02 24

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šitai kartai.
Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels kartu su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas.
Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Šventasis Raštas tvirtina, kad tikra išmintis ateina tik iš Dievo. Jobo knyga apie išmintį sako: „Bet iš kur ateina išmintis? Kur slypi suvokimo galia? Kaip žmogui rasti į ją kelią, kad gyvųjų krašte jos nėra? Bedugnė sako: „Čia jos nėra!“ Jūra sako: „Aš jos neturiu!“ Nuo visų gyvųjų akių ji uždengta, nuo padangių paukščių ji paslėpta. Vien Dievas kelią į ją težino, Jis težino josios buveinę“ (Jb 28, 12, 23).

Saliamonas pasižymėjo ypatinga išmintimi, o Jėzus jį pranoko. Visi norime būti išmintingi?

Reikia išminties žvelgiant į praeitį ir dabartį. Yra žmonių, kurie idealizuoja praeitį ir nori sugrįžti į gyvenimą, koks jis buvo prieš kelis dešimtmečius. Yra daug kitų, kurie nori atmesti praeitį ir susitelkti tik į šiuolaikinį gyvenimą. Pavyzdžiui, vieni nori atkurti tvirtas šeimas, kokios jos buvo praeityje, o kiti mato vertybes šiuolaikiniame požiūryje į šeimą. Vieni nori grįžti į Bažnyčią, kokia ji buvo prieš II Vatikano susirinkimą, o kiti nori Bažnyčios be akivaizdžios struktūros, aiškių moralinių principų. 

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kaip išspręsti praeities ir dabarties santykį? Rusų poetas ir filosofas Jevgenijus Jevtušenka sakė, kad, norėdami išlaikyti teisingą ryšį su praeitimi, turime žinoti, ką galime pasiimti iš praeities ir ko atsisakyti. Tai ir yra išmintis. Pavyzdžiui, tikėjimo srityje iš praeities turime pasimokyti sakramentinio gyvenimo, sekmadieninio Mišių šventimo, meilės Dievo Motinai, pareigos šeimai ir Tėvynei jausmo, moralinio jautrumo ir t. t. Tačiau neturėtume pritarti pasauliečių vaidmens Bažnyčioje nuvertinimui, moters vaidmens menkinimui, klerikalizmui ir t. t.

Pamąstykime, kokia išmintimi mes vadovaujamės? Kaip vengiate tapti tik savo epochos kūdikiais?