2021 10 11

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 11, 29-32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai.

Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Du Senojo Testamento epizodai yra pateikiami šiandienos Evangelijoje. Jėzus pasitelkia šiuos du pavyzdžius, parodydamas kaip dieviškoji išmintis gali panaudoti bet kokį instrumentą, kad atverstų žmogaus širdį. Dievo gailestingumas niekada nepamiršta tų, kuriems reikalinga pagalba.

Ninivė – Asirijos sostinė. Asirija – nuožmiausia senovės imperija ir Izraelio priešas. Todėl pranašas Jona nenorėjo, kad Dievas atleistų Ninivės gyventojams. Bet po ilgų išsisukinėjimų, Jona paskelbė Dievo žodį niniviečiams ir jie atgailavo (Jon 3, 1–10).

Taip pat minima Pietų (t. y. Šebos) karalienė, aplankiusi išmintingąjį karalių Saliamoną (1 Kar 10, 1–10). Šeba per šimtmečius buvo vadovaujanti karalystė šiuolaikinėje Jemeno teritorijoje. Moterys vadovės arabų kraštuose yra žinomos iš VIII prieškristinio amžiaus asirų įrašų.

Šios Senojo Testamento citatos mums parodo kaip buvo naudojami Raštai. Įvykiai buvo susiejami. Pagrindinė aiškinimo taisyklė buvo ši: „Šventasis Raštas paaiškinamas Šventuoju Raštu.“

Ir šiandien tai yra viena iš svarbiausių Biblijos aiškinimo taisyklių. Jėzus, kuris yra daugiau negu Jona ar Saliamonas, yra pagrindinis Raštų raktas (2 Kor 3, 14–18). „Visas Šventasis Raštas yra tik viena knyga, o toji knyga yra Kristus“ (Hugonas Viktorietis, † 1141).