2021 10 13

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 11, 42–46 „Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzus kalbėjo: „Vargas jums, fariziejai! Jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti!

Vargas jums, fariziejai! Jūs taip mėgstate pirmąsias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse…

Vargas jums! Esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioja“.

Tada vienas Įstatymo mokytojas atsiliepė: „Mokytojau, taip kalbėdamas, tu ir mus įžeidi“.

Jis atsakė: „Vargas ir jums, Įstatymo mokytojai! Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nė vienu pirštu nepajudinate“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Įstatymas reikalavo, kad būtų duodama dešimtinė iš metų derliaus – javų (Kun 27, 30; Įst 14, 22). O fariziejai iš perdėto uolumo, siekdami pasirodyti žmonėms, duodavo dešimtinę ne tik iš javų, bet ir iš daržovių, žolelių, prieskonių.

Žodžius „vargas jums“ Evangelijos tekste girdime net keturis kartus. Panašiame kontekste šie žodžiai randami ir Senajame Testamente:

„Vargas jums, Izraelio ganytojai, ganantys save pačius! Argi nėra ganytojų pareiga ganyti kaimenę? Jūs valgote taukus, rengiatės vilna ir skerdžiate peniukšlius, bet avių nešeriate. Silpnos jūs nestiprinote, sergančios negydėte, sužeistos netvarstėte, žūstančios negrąžinote ir paklydusios neieškojote, bet valdėte jas jėga, net šiurkštumu“ (Ez 34, 2–5);

„Vargas jums, paverčiantiems teisingumą metėlėmis ir žemėn metantiems teisumą!“ (Am 5, 7).

Žodžiai „vargas jums“ nėra grasinimas, bet apraudojimo ir apgailestavimo atodūsis. Jėzus nieko nepasmerkia, tik perspėja, kad tam tikras gyvenimo būdas apiplėšia žmogaus sielą, nes tolina nuo „teisingumo ir Dievo meilės“ (Lk 11, 42).