Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 07 31

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką sukrovei?“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“.

Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“
Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“.

Jis pasakė jiems palyginimą:
„Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tuomet aš tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’

O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’
Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Sadauskas SJ

Šiandien Jėzus mus supažindina su tuo, kas mūsų krikščioniškame gyvenime, santykiuose su Dievu yra svarbiausia: tapti turtingiems pas jį; tai yra pripildyti savo širdį dvasinių gėrybių, o ne materialinių turtų.

Todėl šios dienos Evangelijos šviesoje savęs klausiu: kuo siekiu pripildyti savo širdį? Žmogus šiame palyginime pasirinko materialinę gerovę tardamas: „Mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!“ Tačiau Dievas iš savo vaikų tikisi visai ko kito. Jis nenori, kad mūsų laimė priklausytų nuo sąskaitos banke, modernaus automobilio, prabangaus namo, patogaus fotelio, alaus bokalo ar pinigų kišenėje. Visi šie dalykai gali būti geri, tačiau jie patys savaime negali patenkinti mūsų sielos troškimų, todėl turėtume juos naudoti tik kaip priemones kilesniems tikslams siekti. „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta“, – sakė Jėzus.

Tokia yra šventojo Ignaco Lojolos, kurio šventę šiandien minime, patirtis. Savo autobiografijoje šventasis prisipažino: „Mintys apie pasaulio dalykus jį labai džiugino, bet, kai pavargęs jas apleisdavo, jausdavo sausrą ir nepasitenkinimą. Tuo tarpu, kai galvodavo eiti basas į Jeruzalę, valgydamas tiktai žolynus, imdamasis visų apsimarinimų, kuriuos praktikavo šventieji, net apleidęs tas mintis jautėsi patenkintas ir linksmas. Šitaip pamažu pradėjo pažinti jame veikiančias skirtingas dvasias.“ Jis suprato, kad turi sekti gerosios dvasios paskatinimu. Tokia savo patirties refleksija padėjo jam teisingai pasirinkti. Taip ir mes turėtume elgtis – reflektuoti savo patirtį ir pasirinkti tai, kas veda į prasmingesnį gyvenimą su Dievu ir kitais žmonėmis.

Materialūs ir žemiški dalykai praeina, tačiau dvasiniai dalykai išlieka amžinai ir tik jie vieninteliai gali pripildyti mūsų širdį ir suteikti gilesnę prasmę mūsų gyvenimui.

Jėzus pasakė: „Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?“, taip jis kreipiasi į mus, pernelyg besirūpinančius materialiais ir žemiškais dalykais, siekiant savanaudiškų tikslų. Kaip turėtume gyventi ir tvarkyti savo žemiškus reikalus, kad bet kuriuo metu galėtume stoti Dievo akivaizdon ir pasidžiaugti jo artumu, vedančiu į Karalystę?

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.