2021 10 19

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad, kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų.

Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Laukti be galo ilgai, net iki vėlyvos nakties! Kartais tai taip sunku. Asmeniškai, nekenčiu laukti be galo ilgai. Esu tada kaip paralyžiuotas: negaliu tęsti savo darbų, nes gal reikės po penkių minučių baigti, negaliu atsigulti, išeiti iš namų, pradėti valgyti, sportuoti… Net paėmus skaityti laikraštį, trukdo kiekvienas mažiausias triukšmas, o gal dabar svečiai ateina? Ir vėl ne – klaidingas signalas… Kita vertus, kai ko nors labai trokštu, galiu atsižadėti visko, tada net ir ilgai laukti nesunku…

Ar Jėzus nori mums trukdyti gyventi? Ar Jis žaidžia su mumis laikydamas mus įtampoje? Ne! Jis savo meilėje nori mums padėti pasiekti visišką laimę! Laimingi tarnai… laimingi jie! Be abejo, kelias į tikrą laimę nelengvas – eikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį (Mt 7, 13). Bet tai geriausias kelias. O ką man reikia daryti, kaip budėti? Pavyzdžiui, stengtis taip gyventi, kad išgirsčiau, kai Jėzus beldžiasi prie mano širdies durų – mokėti tylėti, kartais pasimelsti ar skaityti Jo Žodį, būti jautriam Jo įkvėpimams, priimti sakramentus… bet ne tiktai. Būti pasiruošusiam įgyvendinti Jo žodį ir praktikuoti artimo meilę, sekti Jo pavyzdžiu, būti Jo liudininku.

Jėzau, Tu žinai, kad nekenčiu budėti, Tu žinai, kad esu silpnas ir galiu užmigti ir negirdėti Tavo beldimo. Dėl to prašau, žadink dažnai mano širdį,  duok man jėgų mylėti, duok man jėgų ir vilties kas rytą stengtis iš naujo. Tik Tavyje mano stiprybė! Noriu būti laimingas su Tavimi!

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu