2021 10 20

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 12, 39–48 „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems?“

Viešpats atsakė: „Koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti? Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, ir ims mušti tarnus bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. Šeimininkas jį žiauriai nubaus, ir jam teks neištikimųjų likimas.

Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Kadaise girdėjau kažką svarstant, jog tokioje situacijoje geriau mažiau gauti, kad būtų mažiau reikalaujama. Kad geriau nežinoti Dievo valios ir gyventi, kaip tik nori, be jokios atsakomybės. Taip galima ir suprasti Jėzaus žodžius: priešingai nei tas, kuris žino savo šeimininko valią, tas, kuris nežino jo valios ir nieko neparuošia, ir pagal jo valią nieko nedaro, nebus nuplaktas… Gal tai tinka tik pagonims, kurie nieko nežino?

Čia reikėtų paklausti, ar galima nieko nežinoti? Ar ir kaip galima sužinoti, kokia yra Dievo valia? Skaityti Šventąjį Raštą, pažinti Jėzaus mokymą, skaityti religines knygas, dalyvauti pamaldose ir t. t. Ar tik tai? Jau vaikai žino, kad Dievas kalba ir mūsų širdyse. Sąžinė – tai Dievo balsas mumyse. Tas, kuris nėra visiškai nieko girdėjęs apie Jėzų,  vis dėlto turi sąžinę ir turi jai paklusti. Tai tas, kas yra jam duota. Tai irgi daug! O ką pasakysime apie visuomenės taisykles – nežudyk, nevok, būk sąžiningas, sakyk tiesą? Tai primena ir Dievo įsakymus. Niekas negali pasakyti, kad tų  taisyklių nežino. Gal tik nežino, kad jos Dievo įkvėptos…

Manau, kad geriau neapsimetinėti, jog nieko nežinome, ir nesivaržyti, kas žino mažiau. Geriau prisiimti atsakomybę už tai, ką žinau – daug ar mažai. Ir savo pareigas vykdyti pagal Dievo valią. Dievas ateina atsiskaityti su mumis, jis neskaičiuos, kiek kas padarė, bet ar tai, ką padarėme, darėme iš visos širdies trokšdami vykdyti Jo valią.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu