2021 10 21

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!

Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą; motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Šiandienos Evangelijos žodžiai gali pasirodyti gąsdinantys. Jėzus, Ramybės kunigaikštis (pal. Iz 9,5), kaip Jis buvo pranašo Izaijo pavadintas, atėjo skaldyti. Jis, skelbiantis meilę, šiandien kalba apie konfliktus net tarp artimųjų – dėl Jo?

Įsiklausę į Jėzaus žodžius, suprasime, ko Jis iš tikrųjų mus moko, pamatysime, kad be meilės, nukreiptos į Kristų, negaliu iš tikrųjų mylėti kito žmogaus. Tik Jis mane moko nesavanaudiškumo. Tai kryžius, kurį turi nešti kiekvienas jo vertas pasekėjas. Kristus mums parodo, kad nėra kito išgelbėjimo kelio, kaip tik Jo kryžiaus kelias ir Evangelija – ir tai nėra lengvas kelias, kuriuo norėtų eiti visi. Ir dėl to atsiranda nesantarvė.

Eiti šiuo keliu kartais reiškia tapti sąžinės priekaištu tiems, kuriems trūksta tikėjimo – net ir mūsų artimiesiems. Šiandien tikinčiųjų bendruomenei skirta pašaipa, pasityčiojimas ir įvairūs įžeidinėjimai. Tačiau sekti Kristumi reiškia rodyti konkrečią meilę taip pat ir tiems, kurie yra mums priešiški. Tokia meilė taps įmanoma tik tada, kai Jis bus pirmoji mano gyvenimo meilė. Tada meilė tėvams, sužadėtiniui ar sužadėtinei, vyrui ar žmonai, draugams ir net priešams bus tokia, kokia turi būti – tai bus Kristaus meilė; meilė, tekanti iš mano širdies, per Kristų, artimui.

Meldžiu Tave, Jėzau, kad tapčiau Tavo ramybės ir meilės įrankiu.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu