2021 10 22

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 12, 54–59 „Kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo miniai: „Matydami debesį, kylantį vakaruose, jūs tuoj pat sakote: ‘Ateina lietus’, ir taip atsitinka. Pučiant pietų vėjui, jūs tvirtinate: ‘Bus karšta’, ir taip iš tiesų esti. Veidmainiai! Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės? Kodėl patys nenusprendžiate, kas teisu?

Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą.

Sakau tau: iš ten neišeisi, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Gebėjimas nuspėti būsimus įvykius, prognozuoti orą, tai – svarbūs gebėjimai tiek visuomenei, tiek verslui. Tai – kruopštaus tikrovės stebėjimo ir įvykių bei jų aplinkybių analizės vaisius. Ir tai nieko  nestebina. Taip buvo ir Jėzaus laikais.

Šiandien Evangelijoje Jėzus stebėjosi, kad žmonėms trūksta gebėjimo spręsti ir daryti išvadas, žiūrint į Jėzaus darbus ir klausantis jo kalbų. Jo klausytojai matė ne vieną stebuklą. Naujienos sklido kaip žaibas, ir galbūt buvo mažai tokių, kurie nebūtų girdėję apie Jėzų. Nepaisant to, žmonės nesugebėjo padaryti atitinkamų išvadų ir pakeisti savo elgesio priimdami tinkamus sprendimus.

Kokius sprendimus ir nuostatas turėjo omenyje Jėzus? Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo sulygti… kad… teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą. Laiku priimtas sprendimas susitaikyti padės išvengti problemų ateityje. Jėzus ne kartą ragino atsiversti, atleisti, daryti gera, būti gailestingam. Jo reakcija rodo, kad jo klausytojai ne visada galėjo atgaivinti tai, ką iš jo girdėjo. Jo reakcija parodė, kad atsivertimas neturėtų būti atidėliojamas. Išgirdai Dievo žodį, nedelsdamas jį įgyvendink. Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! (Mk 1, 14).

Jėzau, tu žinai, kad noriu atsiversti iš kiekvienos nuodėmės, bet vis dėlto man dažnai trūksta jėgų ir ryžtingų sprendimų. Prašau Tavo malonės visada noriai atsakyti į Tavo žodžius.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu