2021 10 17

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 10, 35–45 „Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytu, ko prašysime“.

Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“

Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“

Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“

Jie sako: „Galime“.

Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje –tai bus tiems, kuriems paskirta“.

Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono.

Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo:

„Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Dieve, arčiau Tavęs veržias širdis… tai visiems žinoma ir labai visų mylima giesmė. Tai giesmė, kuri išreiškia mūsų troškimą būti kuo arčiau Dievo, būti visada su Juo. Tai labai geras ir pageidautinas troškimas. Paviršutiniškai žiūrint, Jokūbo ir Jono prašymas išreiškia tą patį trokšimą: Sėdėti dešinėje… kairėje… būti kuo arčiau Jėzaus…

Tačiau Jokūbas ir Jonas prašė kur kas daugiau nei būti rojuje kuo arčiau Jėzaus. Jie norėjo būti Jo šlovėje, būti pirmais po Jėzaus, užimti pirmąsias vietas. Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Gal jie galvojo, kad svarbiausios vietos Jėzaus Karalystėje priklauso jiems, o ne Jokūbui ar Jonui… Puikybė, noras būti pirmam, turėti valdžią, turėti autoritetą ir paklusnumą – tai troškimai, nuolat slypintys žmonių širdyse.

Jėzus neprieštarauja norui būti pirmam, vien nurodo kelią į tikrąją didybę – būti mažam, tapti tarnu, būti nereikšmingam, pastatyti kitą aukščiau savęs. O tai reiškia apsukti savo norus 180 laipsnių! Kodėl? Nes asmens didybės matavimo vienetas yra meilė, o ne kiek turi valdžios! Tiktai meilė sugeba pamiršti savo naudą ir atsiduoti kito tarnystei, tai dėl meilės Jėzus už mus kentėjo.

Jėzau, nors mano širdyje kartais slypi egoistiniai troškimai ir puikybė, noriu būti kaip Tu, kad ne man tarnautų, bet pats tarnaučiau. Išmokyk mane tikros meilės!

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu