2021 10 16

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje.

Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista. Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Evangelijos tekste girdime Jėzaus perspėjimą: „Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista“ (Lk 12, 10).

Kokia tai nuodėmė? Tai nenoras priimti atleidimą, atmetant Jėzų Kristų ir kartu atmetant Dievo gailestingumą. Kaip tai įvyksta? Pavyzdžiui: ar tas, kuris užsimerkia, gali matyti? Ne, negali; ar tas, kas užveria burną, gali valgyti? Ne, negali; ar tas, kuris laiko virš savęs pakėlęs piktžodžiavimo skėti, gali gauti Dievo gailestingumo lietaus? Ne, negali.

Atleidimas praeis pro šalį ir to žmogaus nesugebės paliesti. Tai nereiškia, jog Dievas nenori atleisti. Dievas visada nori atleisti ir pasigailėti (Rom 11, 32). Tačiau nusidėjėlis atmeta atleidimą, nusigręžia nuo atleidimo šaltinio.

Bet ar įmanomas visiškas ir galutinis Atpirkimo atmetimas bei pasilikimas blogyje ne tik šiame, bet ir aname pasaulyje? Galbūt tai tik laiko klausimas, kai visi Dievo kūriniai – angelai ir žmonės – atsigręš į Dievo begalinę meilę, „kad Dievas būtų viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28).

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu