2020 10 17

Aurimas M. Juozaitis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Dr. Aurimas M. Juozaitis. Redakcijos archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje.
Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista. Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – dr. Aurimas M. Juozaitis

Jėzus jam prieštaraujantiems atleidžia, nes jie patys nesuvokia ką daro (Lk 23, 34a), nesupranta, kam jie prieštarauja. Viskas susidėlios į savo vietas tuomet, kada reikės stoti Dievo akivaizdoj (Mt 25, 32–33). Ten bus suskaičiuoti visi mūsų gyvenimo vaisiai (Mt 7, 17). Aišku, jei Dievas neleistų sau kasdien pamiršti mūsų nuodėmių (plg. Lk 11,3–4a), tai ta akistata būtų baisi. Tačiau Dievas yra gailestingas, ir Jo meilė dovanoja mums laisvę imtis iniciatyvos kiekvieną dieną pradėti kaip Prisikėlimą. Juk kiekvienas žmogaus rytas yra Prisikėlimas!

Kokia nuostabi žinia keliantis žinoti, kad turiu šansą vėl bandyti! Taip, Viešpatie, Tu labai gerai pažįsti visas mano silpnybes bei ydas ir dovanoji TOKIĄ meilę, kad aš tiesiog neturiu jokių šansų daryti kitokio sprendimo, kaip tik ir vėl stengtis. Ir lai kasdienė mano pastanga stiprina mane kelyje į Tave. Juk net ir Petrui, triskart išsižadėjusiam Tavęs priešininkų kieme (Lk 22, 61), o vėliau Tau triskart išpažinusiam meilę, Tu jį tiek pat kartų įpareigojai ganyti savąją bandą (Jn 21, 15–17). Išlaikyk mane savo mokiniu, kad niekada nepaliaučiau stengtis būti kuo geresniu įrankiu Tavo rankose reikšti žmonėms meilę!

Tačiau ką reiškia Tavieji žodžiai: „Kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista“ (Lk 12, 10)? Kodėl? Juk Šventoji Dvasia, kaip Tėvas ir Tu, Jėzau, esate to paties Dievo skirtingi asmenys? Jūs gi nesate hierarchiškai išrikiuoti, jūs visi esate lygūs ir visi esate viena. Nežinau, nesuprantu aš, Jėzau, šių Tavo žodžių, bet juos man šiek tiek paaiškina Tavasis patikslinimas: „Nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti“ (Lk 12, 12). Ar tai reiškia, kad piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai gali sustabdyti Jos veikimą žmoguje? Aš suprantu taip, nes Tu dovanojai mus laisvąją valią įsileisti Tave į kiekvieną iš mūsų. Juk nesant Tau jokių kliūčių kirsti kiaurai visas sienas, Tu stovi prie mano durų ir kantriai beldi, kad aš jas atidaryčiau ir mudu galėtume kartu valgyti svarbiausią dienos maistą (Apr 3, 20). Taip, meilės galia yra beribė, bet ji niekada neateina į žmogų jėga. Tu aiškiai tai parodei. Jos kelias kitoks. Ačiū Tau už jį! Aleliuja!

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.