2021 10 26

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 13, 18–21 „Grūdas išaugo į medelį“

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo: „Į ką panaši Dievo karalystė, ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį, ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“.

Jis vėl tarė: „Su kuo man palyginti Dievo karalystę? Ji panaši į raugą, kurį ėmusi moteris įmaišė į tris saikus miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jokūbas Marija Goštautas OP

Kaip garstyčios grūdelis…

Pats sėjos procesas visiškai neatrodo kuo nors išskirtinis, tačiau jame glūdi gyvybė, kuri išsiskleis gražiausiais augalais. Kristus palygina Dievo karalystę su grūdeliu ir Bažnyčios istorija tai patvirtina. Piligrimai, kurie keliauja į Romą, eina aplankyti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Tačiau kas buvo tie niekam nežinomi žydai, kurie atvyko į Romą prieš tūkstantmečius? Kas į juos tada kreipė dėmesį? Jie buvo nukankinti ir palaidoti, tačiau jų neštas tikėjimas išliko bei sužaliavo kaip iš tų menkų grudelių išaugę galingi medžiai.

Istorijoje matome, kad išoriškai galinga ir įtakinga Bažnyčia pritraukia žmones, nes turi galią, tačiau ne čia yra Dievo karalystės galia. Medis nėra stiprus vien dėl to, kad daug paukščių suka lizdus jo šakose. Tam, kad būtų stiprus, jis privalo turėti tvirtas ir gilias šaknis bei kamieną, gebantį atsilaikyti prieš audras. Labai dažnas pavojus yra ieškoti Bažnyčios galios politinėse ir kultūrinėse priežastyse. Tačiau nors bažnytinės institucijos ir turėjo tam daug įtakos, visgi tai yra tik žemė, kurioje medis auga. Tikroji Bažnyčios galia slypi dieviškojo pašaukimo sėkloje.

Tai pat ir raugas, apie kurį šiandienos Evangelijoje kalba Jėzus, turi gyvybės elementą, nors galbūt ir mažiau pastebimą, kadangi jis susimaišo su tešla. Sėkla išreiškia vidinę Bažnyčios jėgą ir jos augimą. Raugas parodo Jos galią perkeisti pasaulį ir sutvirtinti vertybes. Evangelija nekeičia tautos kultūros, į jos vietą pastatydama kokią nors naują kultūrą, bet suteikia pilnatvę jau egzistuojančiai tradicijai, iškeldama ją į pirmą vietą. Šis Bažnyčios pašaukimas yra labai svarbus ypač šiandien, kai vėl kartojasi tautų migracija. Pastaraisiais amžiais Bažnyčia daugiausiai rėmėsi europine kultūra, bet šiandien žodis „krikščionis“ nebereiškia „europietis“. Dievas nori būti garbinamas visomis kalbomis ir visose tautose, ir jo Bažnyčia turi būti to ženklas pasauliui. Bet pirmiausia evangelinės gyvybės ženklas… O tam Bažnyčia pati turi nuolat sugrįžti prie savo gyvybės Šaltinio.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu