2021 11 05

Kun. Robertas Urbonavičius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

Kun. Robertas Urbonavičius. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą.

Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu’.

O tasai tarė sau: ‘Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos’.

Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu skolingas mano šeimininkui?’ Šis atsakė: ‘Šimtą statinių aliejaus’. Tada jis tarė: ‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk: penkiasdešimt’. Paskui klausė kitą: ‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šimtą saikų kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’.

Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Evangelijos palyginimo prievaizdas, apsukęs savo šeimininką dukart, mums primena, kad tiek daug šio pasaulio vaikų parodo sumanumą, siekdami žemiškų ir dažnai negarbingų tikslų. Kiek jėgų, laiko, pastangų jie įdeda, kad laimėtų tai, ko trokšta.

Jei mes stengtumės dėl savo sielos išganymo nors perpus tiek – seniai jau būtume šventi. Tingumas, vangumas ir drungnumas nėra tinkami mums palydovai – būkime uolūs ir sumanūs Dangaus užkariautojai, nes juk „dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia“. (Mt 11, 12).

Taip, Bažnyčioje visi yra kviečiami į neturtą. Vieni į evangelinį – visa palikti ir gyventi kaip Kristus, likusieji į dvasinį – „nieko nevertinti ir neiškelti aukščiau už Kristaus meilę“ (plg. šv. Benediktas).

Išganytojas prašo būti ištikimiems mažuose dalykuose. Šios Evangelijos ištraukos kontekste tai yra mūsų turimas turtas, nes palyginti su Dangumi, su dvasiniais dalykais – tai tikrai tėra mažmožis, vaikų žaidimas. Tačiau, tik sąžiningai atlikdami savo žemiškąsias pareigas, teisingai vertindami materialius dalykus, mes galėsime paveldėti dangiškuosius lobius.