Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 05

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 16, 9–15 „Jeigu nepasirodėte verti pasitikėjimo, kas patikės jums tikrąsias vertybes?!“

Unsplash.com nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Darykitės bičiulių su nešvaraus pinigo pagalba, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!

Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.

Visa tai girdėjo godūs fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus.

O jis jiems pasakė: „Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinio komentaras

Koks tavo biudžetas šiomis dienomis? Ar planuoji savo išlaidas ir žinai, kur išleidi savo pinigus? Tiki tuo ar netiki, tačiau Jėzus nori, kad atsakytum į šiuos klausimus. Iš šių ir kitų Luko evangelijos skirsnių akivaizdu, kad Viešpats nenori, jog nerimautume dėl savo turto. Jis, žinoma, nėra nusistatęs prieš pinigus. Tačiau Jis yra tas, kuris rūpinasi kiekvienu mūsų uždirbamu pinigėliu, taigi Jam taip pat rūpi ir kaip juos išleidžiame!

Jėzus nori, kad mūsų požiūris į pinigus būtų kitoks nei pasaulio. Jis nori, kad mes neapsistotume ties „apgaulinga Mamona“. Jis nenori apšaukti mūsų melagiais ir apgavikais, bet siekia, kad suvoktume skirtumą tarp pinigų ir tikrų, Šventosios Dvasios, turtų, Dvasios, kuri veda į išganymą ir padeda mums būti pamaldiems bei ištikimiems Dievui. Jėzus žino, kad pinigai galiausiai nuvils mus, o būdami Jo akivaizdoje rūpinsimės tik tikėjimu, viltimi ir meile, o ne savo piniginėmis.

Tad koks turėtų būti mūsų požiūris į pinigus bei turtą? Kaip ir visa, ką turime šiame pasaulyje, mūsų pinigai turi būti tik įrankis, naudojamas Dievo garbei, o ne mūsų pačių tikslams. Dėkokime Dievui, kad Jis rūpinasi mumis. Mylėkime Jį dalydamiesi savo ištekliais su stokojančiais. Įneškime savo įnašą padėdami tenkinti Bažnyčios reikmes bei tikėdami, kad darome kur kas daugiau nei tik duodame pinigus. Mes dalyvaujame Dievo plane skleisti Jo Karalystę.

Tad apsvarstę tai, kaip mes naudojame savo turtą, klauskime savęs, ar mums nereikia keisti požiūrio į jį. Ar pinigus leidžiame tam, kam Dievas nori? Ar ieškojome Dievo vedimo? Gal Jis kviečia mus paremti tam tikras tarnystes ar žmones? Turi daugiau nei iš tiesų reikia tau pačiam? Galbūt Šventoji Dvasia kalbina tave atsisakyti to, kas tau atrodo svarbu. Jei, Dvasios padedamas, priimsi išmintingą sprendimą, nereiks nerimauti. Kaip dažnai sakoma: „Jūs negalite duoti daugiau nei Dievas!“

Viešpatie, padėk man žvelgti į pinigus taip, kaip Tu į juos žvelgi. Atverk mano širdį, kad dėkočiau Tau už medžiaginius palaiminimus ir nebijočiau dalytis jais su kitais.

„ŽODIS tarp mūsų“, 2015 m. lapkirtis–gruodis.