Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 10

Kun. Robertas Urbonavičius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 17, 20–25 „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“

Kun. Robertas Urbonavičius. Šiluvos šventovės informacinio centro nuotrauka

Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: ‘Štai ji čia arba ten!’ Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“.

Jis tarė mokiniams: „Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę Žmogaus Sūnaus dieną, ir nepamatysite. Jums sakys: ‘Štai jis čia! Štai ten!’ – Neikite ir nebėkite paskui juos! Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus.

Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Baigiantis liturginiams metams, Bažnyčia prabyla apie paskutiniuosius laikus.

Gyvename tokiu laikotarpiu, kuomet atrodo ima pildytis blogiausios apokaliptinės pranašystės: pasibaigusi pandemija, karas prie mūsų sienų, – nežinojimas kas vyksta gimdo įtarumo ir netikrumo atmosferą, kuri pasireiškia sąmokslo teorijomis ir susiskaldymu.

Tokiu laiku atsiranda „Baimės apaštalų“, kurie su keistu malonumu kalba apie ištiksiančias baisybes, nusidėjėlių pražūtį ir saujelės apšviestųjų išsigelbėjimą.

Tačiau Viešpats nėra Tas, kuriam patinka gąsdinti ir bauginti. Jis perspėja mus, nepasiduoti iliuzijai, kad visa tai ką regime, kuo gyvename, ką jaučiame yra tikra ir svarbiausia. Daugybė dalykų, kuriuos pasaulis laiko svarbiais ir amžinais yra menki bei laikini. Kaip vaikai, kurie stato jūros pakrantėje smėlio pilis, įsijaučia į karalių vaidmenis, negalvoja, kad atskubėjusi jūros banga akimirksniu nušluos tai ką jie sukūrė, – taip ir pasaulio žmonės kuria santvarkas, planuoja naujas epochas, – manydami jog tai liks amžiams.

Mūsų krikščionių paskirtis ir yra tokiomis dienomis išlikti ramiais, nes žinome, kad dangus ir žemė praeis, o Viešpaties žodžiai nepraeis. Esame pašaukti ir kitus kviesti atrasti šią ramybę, kurios trokšta kiekvieno žmogaus širdis. Dievo Karalystė jau yra tarp mūsų ir mumyse. Jėzus yra – Dievo Karalystė. Kas yra su Juo ir Jame, – tam nėra ko bijoti.