Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 10 02

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 17, 5–10 „Jei turėtumėte tikėjimą“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.

O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’,– tai jis jūsų paklausytų.

Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako: ‘Tuojau sėsk prie stalo’? Argi nesako: ‘Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi…’ Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?

Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‘Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti’“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Jėzus moko, kad net mažiausio tikėjimo pakaktų padaryti neįmanomiems dalykams. Ko gi žmogus norėtų, kad iš tikėjimo nutiktų? Kalnus kilnoti ir medžius jūroje sodinti – beprasmis žaidimas.

Iš karto po pamokymo apie tikėjimą Jėzus prabyla apie žmogaus vietą Dievo karalystėje. Kiekvienas Jėzaus mokinys, taip pat ir mes, norime būti Dievo karalystėje reikšmingi. To siekiame įvairiausiais tikėjimo darbais ir ženklais, džiaugdamiesi, kai kas nors gerai pavyksta.

Gal būt, kalbėdamas apie tikėjimo galybę, Jėzus kviečia tikinčiuosius įveikti save ir pajėgti patikėti, kad ne mūsų atliktos užduotys suteikia malonę ir garbę, o tikėjimas, Dievo meilė ir gera valia. Dievo įsakymai, dažnai suvokiami, kaip jo užduoti darbai, nurodo gyventi žmogiškai, turėti meilės ir nešti Dievo paveikslą per gyvenimą, kas yra natūrali žmogaus gyvenimo dalis, o tikrai žmogiškas gyvenimas įgalina atsiverti Dievui, dalyvauti jo kūryboje ir gyvenime ir taip tapti svarbiu Dievo karalystėje. Tai ir būtų didis Dievo stebuklas tikinčiojo gyvenime.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?