Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2023 03 18

Ingrida Kazlauskaitė CSSBVMI

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą:

„Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: „Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju“.

O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“

Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt.

Evangelijos komentaro autorius – ses. Ingrida Kazlauskaitė CSSBVMI

Šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas

Šiandien skaitome jau tiek kartų girdėtą ir komentuotą Evangelijos ištrauką. Bet kiekvieną kartą Dievas mums prabyla naujai.

Du uolūs izraelitai meldžiasi šventykloje. Iš kur žinome, kad uolūs? Ogi iš teksto, kad atėjo į šventyklą melstis. Kiek žmonių ateina į bažnyčią pasimelsti? Statistiškai nedaug. Fariziejus žino, kaip melstis. Žino, kad reikia dėkoti Dievui už dovanas, už visas malonės. Puiku. Tai kodėl jis nebuvo nuteisintas Dievo akyse?

Yra vienas pasakojimas iš Ortodoksų Bažnyčios dvasingumo, kuriame vienuoliui leidžiama suprasti, kodėl dažnai maldos lieka be atsako. Norisi prisiminti šį pasakojimą, nes fariziejaus pozicija primena būtent tuos veikėjus, kurie meldžiasi ir negauna atsakymo. Jie negauna atsakymo, nes meldžiasi tik lūpomis, o širdys nuolat krypsta į kitą žmogų, lygina jį su savimi, kritikuoja, nuteisia, pasmerkia.

Fariziejus taip pat sako: nesu nusidėjėlis kaip šis muitininkas. Jo širdis toli nuo tikros maldos. O muitininkas, atvirkščiai, nuoširdžiai prašo Dievo gailestingumo. Tame ortodoksų pasakojime viena mergaitė taip nuoširdžiai meldėsi už savo tėvelį, kad jos širdies malda buvo girdima iš atokios kertelės. Tad aišku, kodėl šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu