Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 15

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 19, 1–10 „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį.
Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“

O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto aš atiduosiu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“.

Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Gražina Dapšauskytė FPS

Iš pradžių Zachiejus norėjo Jėzų pamatyti tik išoriškai, gal net vedamas smalsumo. Jėzus priima tokį paprastą jo norą ir suteikia žymiai daugiau – apsilanko jo namuose. Susitikimas su Jėzumi keičia muitininko gyvenimą. Jis ne tik pamatė Jėzų, bet ir jį pažino. Pažino gilesne prasme, pamatė save Jėzaus akimis, kitoje šviesoje, ir pasiryžo keistis. Jėzus ne tik apsilankė ir pasiliko kurį laiką Zachiejaus namuose, bet aplankė ir jo širdį, jo visą gyvenimą. Susitikimas su Jėzumi turi keisti mūsų gyvenimą, negalime likti tokie patys.

Zachiejus įlipo į medį, tai yra atsitraukė iš savo įprastos aplinkos, jo žvilgsnis nebuvo nukreiptas tik į save. Atrasti laiko atsitraukti nuo „minios“ – nesibaigiančių rūpesčių, interneto, socialinių tinklų – viso to, kas neleidžia pamatyti praeinančio Jėzaus. Turime nukreipti maldoje žvilgsnius aukštyn, tolyn, kad pamatytume plačiau, beribius tolius… bekraštes platumas… Ir sutikti Jėzaus žvilgsnį…

Mums taip pat reikia išgirsti Jėzaus žodžius: „greit lipk žemyn“ – iš savo puikybės, savo įsivaizdavimo, susireikšminimo. Nelaukti, neatidėlioti, bet dabar keistis. Neišsigąsti, bet su džiaugsmu priimti Jėzaus troškimą: „Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose.“ ŠIANDIEN, o ne rytoj ar poryt! Ar išdrįsiu atverti Jėzui duris?

Zachiejus – muitininkų viršininkas ir turtuolis, tikrai nebuvo gerbiamas ir mylimas Jericho mieste. Tikriausiai buvo nekenčiamas, nes buvo apgaudinėjęs žmones ir pralobęs jų sąskaita. Tačiau tokio nekenčiamo žmogaus namuose Jėzus pasirinko svečiuotis. Kad ir kokie būtų mūsų širdies namai, jie nėra per prasti Jėzui. Tai teikia vilties ir pasitikėjimo.

ŠIANDIEN Jis ateina! ŠIANDIEN Jis nori apsilankyti kiekvienuose namuose!